Onderwijs als “Indoctrinatiefabriek”? – 5 Negatieve Effecten van het Onderwijssysteem

Onderwijs als “Indoctrinatiefabriek”? – 5 Negatieve Effecten van het Onderwijssysteem

25 april 2020 0 Door meestermetmissie

School is het reclamebureau dat je doet geloven dat je de maatschappij nodig hebt zoals die is.”

– Ivan Illich

Steeds meer mensen beseffen dat wij – als burgers – in onze maatschappij continu worden gesaboteerd in onze levenskwaliteit door allerlei industrieën en systemen, zoals de voedselindustrie, de farmaceutische industrie, het geldsysteem, enzovoort.

Neem bijvoorbeeld de voedselindustrie en de farmaceutische industrie. Supermarkten liggen vol met ongezonde producten die ons lichaam ongezond maken. En als we dan vervolgens met medische klachten bij de huisarts komen, krijgen we pillen voorgeschoteld die de symptomen onderdrukken, in plaats van dat we leren ons lichaam werkelijk gezond te maken.

Om een bewuste, gezonde, vredige, liefdevolle en gelukkige samenleving te gaan realiseren, is het van essentieel belang dat wij leerlingen in het onderwijs bewust maken van de negatieve invloeden in de maatschappij en hen trainen in kritisch denken, autodidactiek, stressbestendigheid, gezonde levensstijl, zelfvertrouwen en andere levensvaardigheden.

Schrijnend genoeg doet onderwijs het TEGENOVERGESTELDE van wat het zou moeten doen…

Onderwijs heeft zeer NEGATIEVE EFFECTEN op leerlingen, scholieren en studenten.

Niet door de passie en liefde van docenten, maar door een disfunctioneel onderwijssysteem dat wordt gekenmerkt door conformiteit, standaardisatie en controle.

Hoe zit dat precies? Wat is er dan zo kwalijk aan het onderwijssysteem?

Wat zijn de NEGATIEVE EFFECTEN van het onderwijssysteem?

In dit artikel ontdek je 5 Negatieve Effecten van Onderwijs, die in min of meerdere mate de levenskwaliteit van ieder mens manipuleren.

Onderwijs als “fabriek“: Metafoor of Realiteit?

“In 1909 deed een fabrieksinspecteur een informeel onderzoek onder 500 werkende kinderen in 20 fabrieken. Ze ontdekte dat 412 van hen liever in de vreselijke omstandigheden van de fabrieken bleven werken dan dat ze zouden moeten terugkeren naar school.”

– Helen Todd, “Why Children Work”, McClure’s Magazine, April 1913

Voordat ik de 5 Negatieve Effecten van Onderwijs met je deel, vind ik het belangrijk je iets te vertellen over onderwijs als “fabriek”.

Want misschien denk je dat ik “Onderwijs als Indoctrinatiefabriek” in dit artikel gebruik als aanstootgevende beeldspraak.

Echter gaat het hier niet om een metafoor die ik zomaar uit mijn duim zuig…

“Fabrieksmatig Onderwijs” is LETTERLIJK de naam van het onderwijsmodel dat verplicht onderwijs domineert in Nederland en andere landen.

In de loop van de 18de eeuw kwamen invloedrijke onderwijshervormers op de proppen met “The Factory Model of Education“. Het is vandaag de dag nog steeds het dominante model in de Verenigde Staten en de meeste landen in Europa. Ook in Nederland.

Rena Upitis geeft een beschrijving van dit onderwijsmodel in haar boek Raising a School:

“Op fabrieksscholen is lesgeven – zoals de gebouwen – meestal doosvormig en lineair. Overdrachtsonderwijs domineert: vooraan in de klas geeft de leraar kennis door aan de leerlingen. Dit soort lesgeven werkt het beste als de leraar iedereen tegelijk kan zien, en dus worden klaslokalen gemaakt als een reeks dozen, met als duidelijkste voorbeeld dubbel beladen klaslokalen in één lange gang. ”

– Rena Upitis, voormalig decaan van de Queen’s University in Canada

Met andere woorden:

In het onderwijs word je letterlijk behandeld als een blikje op de lopende band in een fabriek.

Eerst word je gesorteerd op je fabricagedatum (je leeftijd). Vervolgens kom je in een doos terecht (een klaslokaal) waar je elke dag vrijwel exact hetzelfde doet als al die andere blikjes (je klasgenoten). De fabrieksmedewerkers (de docenten) vertellen je tot op de seconde wat, waar, wanneer en hoe je alles moet doen. In de jaren die volgen rol je over verschillende lopende banden (de klassen) totdat je uiteindelijk die sticker (het diploma) krijgt opgeplakt: Geslaagd.

Het fabrieksproces is voltooid. Eenmaal “geslaagd” is je vermogen tot kritisch denken en zelfstandig leren dusdanig afgestompt dat je klaar bent om “de maatschappij te betreden”. Je bent vakkundig bewerkt tot een zeer makkelijke prooi voor corruptie en misleiding die in onze maatschappij overal op de loer liggen.

The Factory Education System - Obaro (Option C) - Medium

In feite is onderwijs alles behalve een gezonde leeromgeving waar leerlingen zich ontwikkelen tot bewuste, kritische en creatieve mensen die de bagage hebben om een bewust en vervuld leven te leiden.

Als je analyseert wat er op scholen gebeurt, en als je naar de input en de output kijkt, dan ontdek je dat onderwijs een indoctrinatiefabriek is waar mensen worden geproduceerd tot onbewust onbekwame burgers die de maatschappij verstandeloos accepteren zoals die is.

Met alle gevolgen van dien… (Daarover straks meer.)

Don't Be Just Another Brick in the Wall This "Back to School ...
In het nummer “Another Brick in the Wall” wees Pink Floyd al op verplicht onderwijs als fabriek voor “thought control”.

Overigens is “FABRIEK” niet de enige metafoor die mensen vaak gebruiken om het onderwijssysteem te beschrijven…

We zeggen weleens voor de grap dat school net een “GEVANGENIS” is. En in feite is dit statement opmerkelijk accuraat.

Het enige verschil is dat je om in de gevangenis te zitten een misdaad moet hebben gepleegd. Op school zit je alleen vanwege je leeftijd. In alle andere opzichten zijn scholen en gevangenissen nagenoeg hetzelfde:

Scholen en gevangenissen hebben opvallend veel gemeenschappelijke kenmerken.

Op beide plaatsen ben je ontdaan van je vrijheid en waardigheid. Je krijgt precies te horen wat je moet doen en je wordt gestraft wanneer je niet gehoorzaamd.

In feite moet je op school zelfs meer tijd besteden aan precies datgene wat van je geëist wordt dan volwassen in gevangenissen. In die zin is school zelfs wreder dan een gevangenis.

Tot zover de beruchte doch accurate onderwijsmetaforen.

Het is tijd om ons te buigen over de vraag van dit artikel:

Wat zijn de NEGATIEVE EFFECTEN van onderwijs?

We gaan de meest schadelijke effecten van onderwijs nu bespreken.

Effect 1: Emotionele Schade

“Het wordt tijd dat we regelrecht onder ogen zien dat regulier onderwijs destructief is voor kinderen.

– John Taylor Gatto, tweevoudig docent van het jaar in de Verenigde Staten

Het verraderlijke van “onderwijs als indoctrinatiefabriek” is dat veel docenten niet doorhebben dat ze bijdragen aan negatieve effecten op leerlingen.

De negatieve effecten van onderwijs manifesteren zich ONBEWUST en ONBEDOELD.

Bovendien zijn wij ZELF (bijna) allemaal een product van het onderwijssysteem. We weten niet beter dan dat onderwijs is wat het is.

OP HET EERSTE OOG zien de meeste mensen dan ook niet dat onderwijs schadelijk is…

De negatieve effecten van onderwijs vallen je pas op als je analyseert wat er daadwerkelijk in het onderwijs gebeurt.

Laten we eerst een opsommen maken van enkele kenmerken van traditioneel onderwijs om te zien wat eraan scheelt.

Dit is wat het ongeveer inhoudt een leerling te zijn in het onderwijs:

 • Je zit iedere schooldag steevast in je schoolbank
 • Je leert vrijwel uitsluitend uit standaard schoolboeken en werkschriften met eentonige opdrachten…
 • Je leert over een zeer beperkt aantal vakgebieden
 • Je krijgt een onophoudelijke tsunami aan verplichte leerstof
 • Je wordt met gestandaardiseerde tests afgerekend op het memoriseren van kennis die je vaak niet relevant vindt.
 • Je talenten, kwaliteiten, passies en interesses worden genegeerd…
 • Allerlei cruciale kennis en vaardigheden worden verwaarloosd…
 • En dat alles en meer voor minstens 12 jaar lang

Deze en meer kenmerken van traditioneel onderwijs vormen samen de meest onwenselijke voorbereiding op het leven die we leerlingen kunnen geven. En toch kan het zomaar gebeuren dat je jarenlang werkzaam bent in het onderwijs zonder te ontdekken hoe schadelijk onderwijs daadwerkelijk is…

Dat overkwam bijvoorbeeld de bekende onderwijskundige en docent John Taylor Gatto…

John Taylor Gatto was 30 jaar lang docent in het voortgezet onderwijs in de Verenigde Staten. Totdat hij zich ervan bewust werd wat hij werkelijk onderwees…

Om het in zijn eigen woorden te beschrijven:

Ik ben langzaam gaan begrijpen wat ik echt onderwees: een curriculum van verwarring, klassenstand, willekeurige gerechtigheid, vulgariteit, onbeschoftheid, gebrek aan respect voor privacy, onverschilligheid voor kwaliteit en uiterste afhankelijkheid. Ik leer hoe ik pas in een wereld waarin ik niet wil leven…

Na zijn onderwijs-ontwakingschreef John Taylor Gatto een boek over de ongecensureerde waarheid over onderwijs – Weapons of Mass Instructions – en werd hij vervolgens tweevoudig docent van het jaar in de Verenigde Staten.

Leestip! In Weapons of Mass Instruction van John Taylor Gatto lees je niet alleen wat er misgaat in het onderwijs, maar ook over hoe onderwijs is ontstaan als een systeem voor afhankelijkheid. Wellicht vind je het interessant om daar meer over te lezen:

De bronafbeelding bekijken

Al is een docent nog zo liefdevol, het fabrieksmatige functioneren van het onderwijssysteem doet leerlingen onvermijdelijk EMOTIONELE SCHADE aan.

Studies tonen aan dat negatieve effecten op de ontwikkeling van kinderen optreden zodra CONFORMITEIT wordt onderwezen, wat in de meeste onderwijssystemen (inclusief het Nederlandse onderwijssysteem) begint meteen na de kleuterklas.

De fabrieksmatige vorm van het onderwijssysteem leidt tot allerlei vormen van DESTRUCTIEF GEDRAG. Daarmee bedoel ik niet alleen EXPLICIETE vormen van destructief gedrag, zoals opstandigheid, onverschilligheid en agressie. Ik heb het eveneens over IMPLICIETE vormen van destructief gedrag die vooral mentale en sociaalemotionele schade aanrichten aan de persoon die eronder lijdt, zoals futloosheid, somberheid en depressie.

Om een paar voorbeelden van studies te noemen:

Kyung Hee Kim (2011) ontdekte bij kinderen een grote achteruitgang van creativiteit en leerenthousiasme na de kleuterklas. Volgens haar studie waren kinderen naarmate ze ouder werden minder emotioneel expressief, minder energiek, minder spraakzaam en verbaal expressief, minder humoristisch, minder fantasierijk, minder onconventioneel, minder levendig, minder gepassioneerd, minder opmerkzaam, minder geneigd om schijnbaar irrelevante dingen met elkaar te verbinden en minder geneigd om dingen vanuit een andere hoek te bekijken.

Howard Gardner (1982) toonde aan dat kleuters een hoog creatief vermogen hebben dat afneemt wanneer ze te maken krijgen met traditioneel onderwijs en worden gestimuleerd in conformiteit.

James Axtell (1966) ontdekte in het vierde leerjaar een afname in de nieuwsgierigheid van hoogbegaafde leerlingen.

Ellis Paul Torrance (1977) suggereerde dat de afname van creativiteit en leerenthousiasme optreedt wanneer kinderen in westerse culturen zich onder andere moeten aanpassen aan de regels in het klaslokaal en de groepsdruk.

Opvallend is ook dat met name jongens moeite hebben met het huidige onderwijssysteem:

 • De meeste “dropouts” zijn jongens.
 • Vooral jongens worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs.
 • Werkloosheid, drugsverslaving en voortijdige schoolverlating zijn vooral problemen waar jongens mee kampen.
 • Als leraren een probleem hebben met een leerling, is dat bijna altijd een “Wessel” of “Naël” en geen “Eva” of “Lara”.
 • Ook vormen vrouwen een grote meerderheid op universiteiten.

Als invaller in het basisonderwijs valt het mij persoonlijk ook voortdurend op:

In de kleuterklas gaan de meeste kinderen met plezier naar school, maar daarna verliezen met name jongens hun motivatie. Jongens krijgen op die leeftijd in de gaten dat doodnormaal jongensgedrag in de klas niet wordt geaccepteerd. (Al zullen ze dat natuurlijk niet zo zeggen.)

Typische eigenschappen van jongens worden de kop in gedrukt, al dan niet met medicijnen. Als kinderen iets te energiek en luidruchtig zijn, graag bouwen, springen, klimmen of op het schoolplein rondrennen, moeten ze aan de Ritalin, een medicijn tegen ADHD. We hebben het hier over doodnormaal jongensgedrag, maar dat normale gedrag is niet toegestaan.

Het is zorgwekkend hoeveel kinderen worden gediagnostiseerd met ADHD en daar vervolgens dagelijks pillen voor slikken. Nu wil ik niet zeggen dat er niet zoiets bestaat als zeer drukke kinderen. Maar als je kinderen, dag na dag, uur na uur, van seconde tot seconde, op een stoel laat zitten en administratief werk laat doen, dan moet je niet verbaasd zijn dat ze gaan wriemelen.

Laat ik voorop stellen dat ik geen ADHD-expert ben, maar wat ik wel weet is het volgende:

Kinderen lijden in de eerste plaats niet aan ADHD, maar aan het zijn van een kind in een onderwijssysteem dat hun basale levensbehoeften negeert.

A Disease Called Childhood: Why ADHD Became an American Epidemic ...

Het is belangrijk om te beseffen dat het fenomeen “ADHD” in feite een menselijk bedenksel is. Het is bedacht door een academicus. En we gebruiken de term om bepaalde menselijke gedragingen te beschrijven die we met name bij kinderen als “probleemgedrag” ervaren. En steeds meer wetenschappers bepleiten de schadelijke gevolgen van het label ADHD…

En begrijp me niet verkeerd, het is fantastisch dat we ons best doen om onze kinderen te helpen en we hebben het allemaal het allerbeste met onze kinderen voor.

Echter zit er een venijnig addertje onder het pillendoosje:

Onze obsessie met labels als ADHD leidt tot een focus op SYMPTOOMBESTRIJDING met een pilletje in plaats van het oplossen van de oorzaken.

In Frankrijk is bij minder dan 0,5 procent van de kinderen ADHD vastgesteld.

Why French Kids Don't Have ADHD: The 4 Most Effective Permanent ...

Wat blijkt?

In Frankrijk richt men zich op de onderliggende psychosociale oorzaken van de symptomen, in plaats van de beste farmacologische stoffen om de symptomen te maskeren.

Allerlei factoren spelen een rol bij “probleemgedrag” en probleemgedrag oplossen is niet eenvoudig.

Toch begint probleemgedrag oplossen niet met het zoeken naar het juiste pilletje, maar het bieden van een leeromgeving die tegemoetkomt aan de menselijke behoeften van een kind.

Effect 2: Gehoorzaamheid & Conformiteit

Om een bezield en vervuld leven te leiden, is het van groot belang dat je begrijpt hoe de wereld werkt, hoe jij zelf werkt en wat ervoor nodig is om het maximale uit het leven te halen. In het onderwijs willen we mensen dan ook vanzelfsprekend grootbrengen tot een bewust, liefdevol, kritisch, wijs en creatief mens.

Echter is dit niet wat er in het onderwijssysteem gebeurt. In het onderwijssysteem wordt mensen juist afgeleerd om een bewust, liefdevol, kritisch en creatief mens te zijn….

In het onderwijs wordt je heel effectief getraind in conformeren en gehoorzamen. Jarenlang luister je naar autoriteiten, die je precies vertellen wat je moet doen, wat je moet laten, en wat je moet denken. Jarenlang begeef je je in een omgeving waarin alles draait om bewijsdrang, competitie en verplichtingen, in plaats van nieuwsgierigheid, inspiratie en samen met anderen je maximale potentie bereiken. Voortdurend word je geconfronteerd met een mentaliteit van “dit is hoe het hoort” in plaats van “dit is hoe het zou kunnen zijn”. Ondertussen word je allerlei belangrijke kennis en vaardigheden onthouden die je nodig hebt om de wereld te begrijpen en het beste uit het jezelf te halen.

Ik zeg het niet graag, en ik beloof dat ik er alles aan zal doen om er verandering in te brengen, maar…

Als je regulier onderwijs hebt gevolgd, ben je jarenlang voortdurend onderhevig geweest aan indoctrinatie.

Dat geldt voor jou, voor mij, en vrijwel voor alle mensen die onze samenleving vormen. Het geldt ook voor je vrienden, je ouders, je leraren, je collega’s, je huisarts, je buurman, je oom, je tante en ieder ander in je omgeving.

Met “gehoorzaamheid en conformiteit” bedoel ik overigens niet alleen dat je leraar tegen je zei dat je moet luisteren. Indoctrinatie vindt voortdurend plaats op duizenden manieren. En het zijn juist de subtiele vormen van indoctrinatie die het meest hardnekkig zijn, omdat we die zelf niet doorhebben…

Om te laten zien hoezeer indoctrinatie aanwezig is in het onderwijs en hoeveel gevolgen dit heeft voor jouw en mijn leven, wil ik hier graag nog wat dieper ingaan op indoctrinatie

Laten we voor de helderheid bij het begin beginnen: Je geboorte.

Wanneer je als pasgeboren baby’tje ter wereld komt, heb je nog niet tot nauwelijks een referentiekader.

Je hebt geen idee over links of rechts, blauw of rood, zwart of wit, goed of slecht, oorlog en vrede. En je weet ook nog niet wat liefde betekent. Je weet eigenlijk nog vrijwel niets.

Naarmate je ouder wordt en je ervaringen opdoet, begint je referentiekader zich te vormen.

Langzaam maar zeker ontstaat er een uitgebreid web aan gedachten, perspectieven, overtuigingen, mindsets en ervaringen die jouw kijk op de wereld beïnvloeden.

Maar nu komt het, want…

De inhoud van jouw referentiekader is afhankelijk van je ervaringen in je omgeving.

Ga maar na:

Als jij opgroeit in een omgeving waarin racisme normaal is, dan wordt racisme waarschijnlijk ook normaal in jouw referentiekader.

Als jij echter opgroeit in een omgeving waarin liefde een belangrijke waarde is, dan wordt liefde waarschijnlijk ook een belangrijke waarde in jouw referentiekader.

Als jij opgroeit in een omgeving waarin blinde gehoorzaamheid de norm is, dan zal jij waarschijnlijk de neiging hebben als volwassene ook blind te gehoorzamen aan gezag.

Als jij echter opgroeit in een omgeving waarin kritisch denken de norm is, dan zal jij waarschijnlijk als volwassene ook door het leven gaan als een kritische autodidact.

Zoals je wel kunt raden, speelt onderwijs een ingrijpende rol bij het vormen van jouw referentiekader.

Je bent op allerlei manieren door onderwijs beïnvloed…

En helaas ook op een nogal kwalijke manier…

Ik heb het hier niet over de flauwe moppen van je oude leraar of de sterke parfum van je oude lerares…

Ik heb het over iets veel ergers, wat te maken heeft met hoe het onderwijssysteem in elkaar zit…

JARENLANG brengen leerlingen door in een omgeving waarin ze in de maat moeten lopen.

JARENLANG wordt leerlingen tot op de seconde opgelegd wat ze moeten doen, laten en geloven.

Het veronderstelde doel van scholen is om lezen, schrijven, rekenen en andere zogenaamde “reguliere vakken” te onderwijzen. Maar er is een impliciete (en gevaarlijke) les die scholen vrijwel iedere schooldag onderwijzen die nog vele malen ingrijpender is: Onderdanigheid en blinde gehoorzaamheid zijn deugden.

Niet alleen worden leerlingen onderwezen in taal, rekenen, geschiedenis, economie en aardrijkskunde, maar vooral in volgzaamheid, conformiteit en blinde gehoorzaamheid.

Wat scholen zorgvuldig en op niet mis te verstane wijze inprenten in jouw referentiekader, is het idee dat onderdanigheid en blinde gehoorzaamheid aan gezag deugden zijn. En dat je vooral geen kritische vragen moet stellen en je al helemaal niet moet verdiepen in controversiële onderwerpen.

Zoals psychiater Thomas Szasz zei:

“Ze proberen kinderen de waarden van contract en initiatief te leren, maar baseren hun onderwijssysteem op dwang en conformiteit. Communistische samenlevingen hebben niet zo’n inconsistentie: ze proberen hun kinderen onderricht en gehoorzaamheid te leren, en hun onderwijssysteem is consistent met het inprenten van deze ethiek. “

We sturen een nogal tegenstrijdig bericht naar leerlingen als we zeggen dat we in een vrije wereld leven en hen tegelijkertijd dwingen te conformeren in een massaal en onpersoonlijk schoolsysteem.

We zeggen:

“Je leeft in een vrije wereld, maar je moet wel verplicht in die schoolbank zitten, 5 dagen per week, 6 uur per dag, 40 weken per jaar, 12 jaar lang. En in die tijd doe je precies wat ik zeg en geloof je wat ik je vertel. En waag het niet tegen mij in te gaan.”

En autoritair onderwijs is slechts de helft van het probleem…

Wat de stimulatie van blinde gehoorzaamheid zo gevaarlijk maakt, is dat het gepaard gaat met het achterwege laten van cruciale kennis en vaardigheden die je nodig hebt om de wereld te begrijpen.

In het onderwijs wordt een schat aan cruciale informatie verzwegen, waardoor leerlingen er een zeer beperkt referentiekader op na houden. En het onwetend houden van mensen draagt alleen maar meer bij aan de blinde gehoorzaamheid in de samenleving.

In het referentiekader van de gemiddelde mens ontbreekt het immers aan kennis over kwalijke zaken die je nodig hebt om überhaupt kritisch te kunnen zijn.

Met andere woorden:

Niet alleen HOE we onderwijzen, maar ook WAT we onderwijzen stimuleert blinde gehoorzaamheid.

Ga maar na…

Hoe goed hebben wij nu werkelijk KRITISCH ONDERZOEK leren doen naar dit soort CRUCIALE VRAGEN:

 • Wat doen GENETISCH GEMODIFICEERDE INGREDIËNTEN in het eten met ons? En waarom zit er ASPARTAAN in ons eten?
 • Wat doet CHEMISCHE FLUORIDE in het drinkwater en tandpasta?
 • Waarom hecht de VOEDSELINDUSTRIE zo weinig belang aan gezondheid?
 • Hoe kan het zijn dat de reguliere GEZONDHEIDSZORG focust op SYMPTOOMBESTRIJDING en niet op het voorkomen of verhelpen van de oorzaak van een ziekte? En waarom zijn medische opleidingen en de gezondheidszorg niet gefocust op holistische geneeswijzen en gezonde voeding?
 • Hoe werkt het PRIVATE BANKENSYSTEEM en waarom is de productie en toevoer van geld volledig in handen van private partijen?
 • Hoe zit het met de belangen van het Vaticaan in de WAPENINDUSTRIE?
 • Waarom weten we zo weinig van de VRIJMETSELARIJ, terwijl het bekend is dat de leden van deze organisatie een zeer grote rol spelen in de wereldpolitiek?
 • Waarom weten we zo weinig over de BILDERBERG-groep en wat er besproken wordt op de gelijknamige conferenties?
 • Waarom richten de REGULIERE MEDIA zich zoveel op conflicten, verdeeldheid en angst en zo weinig op bewustzijn over wereldverbetering, wereldvrede en spiritualiteit?
 • Hoe kan het – bouwkundig en natuurkundig – dat de Twin Towers in vrije val exact in hun eigen fundament zijn gevallen? Hoe kan het dat het gebouw WTC 7 op 11 september 2001 in vrije val is ingezakt, terwijl dit gebouw niet is geraakt door een vliegtuig?
 • Waarom worden we in het ONDERWIJS eigenlijk niet gestimuleerd in spiritualiteit, kritisch denken en creativiteit? Waarom leren we op school eigenlijk de dingen die we er leren en niets over bijvoorbeeld meditatie, stressbestendigheid, gezondheid en… de vragen in deze lijst?
 • Waarom gebruiken we nog steeds massaal VERVUILENDE ENERGIE, terwijl vrije energie allang beschikbaar is én geïntroduceerd had kunnen zijn?
 • Wat is het HAARP-programma en wat doet het precies?
 • Wat zijn de effecten van CHEMTRAILS op het milieu en op de volksgezondheid?
 • Wat zijn de werkelijke effecten van VACCINATIEPROGRAMMA’S?
 • En waarom heeft Hugo de Jong een contract getekend met AstraZeneca* (een CORRUPT farmaceutisch bedrijf met een strafblad van hier tot Tokyo) om de Nederlandse bevolking te voorzien van een coronavaccin?

Bovenstaande vragen zijn allemaal letterlijk van levensbelang, maar worden in het onderwijs- en opleidingssysteem genegeerd. Waarom?

Ik snap het als docenten moeite hebben met deze vragen, omdat we hier meestal zelf nooit over hebben nagedacht. Maar is het niet belangrijk dat we scholieren op z’n minst een beetje trainen in maatschappijkritisch denken en kennis over de valse waarden in onze maatschappij? Is het niet belangrijk dat ze op z’n minst eens over de bovenstaande vragen nadenken? Al is het maar één uurtje tijdens een filosofisch gesprek in de kring…

Kennelijk mogen mensen niet begrijpen hoe onze maatschappij in elkaar steekt. Onderwijs doet er in ieder geval alles aan om te voorkomen dat leerlingen zich ontwikkelen tot kritische en onafhankelijke autodidacten.

Ik zeg het niet graag en ik begrijp het volkomen als je weerstand voelt tegen wat ik je hier vertel, maar ik vind het toch belangrijk dit te benoemen:

We worden in het onderwijssysteem niet opgeleid tot kritische en geïnformeerde onderzoekers, maar tot gehoorzame en onwetende burgers…

Door de jaren heen zijn er al talloze onderwijskundigen en filosofen geweest die zich uitspreken over de kwalijke kant van onderwijs:

We zouden er omheen kunnen draaien en de waarheid kunnen camoufleren, maar het valt nu eenmaal niet te verbloemen:

In het onderwijs is sprake van indoctrinatie *

* Indoctrinatie = een vorm van manipulatie door het systematisch en eenzijdig onderwijzen van valse overtuigingen of opvattingen, met de bedoeling dat deze kritiekloos worden aanvaard.

Het gebeurt voornamelijk onbewust en onbedoeld, maar dat maakt de indoctrinatie niet minder kwalijk.

Kijktip: Noam Chomsky geeft een heldere uitleg van onderwijs als indoctrinatiesysteem in deze YouTube-video:

Indoctrinatie gebeurt via veel kanalen – talkshows, entertainment, reclame – maar het belangrijkste instrument is toch echt het onderwijssysteem…

JARENLANG brengen leerlingen een groot deel van hun tijd door in een omgeving met een mentaliteit van “dit is hoe het hoort” in plaats van “dit is hoe het zou kunnen zijn”.

JARENLANG worden ze gestimuleerd om te gehoorzamen aan een maalstroom van leerstof die ze verstandeloos in hun hoofd moeten prenten.

JARENLANG worden allerlei cruciale onderwerpen genegeerd, zoals kritisch onderzoeken, gezond eten, charisma en allerlei maatschappelijke vraagstukken die noodzakelijk zijn om de wereld te begrijpen.

Zonder dat leerlingen er zelf erg in hebben, maakt het onderwijs hen ONBEWUST ONBEKWAAM.

Onderwijs maakt mensen ONBEWUST ONBEKWAAM.

Wat de indoctrinatie in het onderwijs zo gevaarlijk en hardnekkig maakt, is dat docenten niet doorhebben dat leerlingen in het onderwijssysteem worden geïndoctrineerd.

Docenten doen hun werk met de allerbeste bedoelingen…

En ze nemen zelf wat ze hebben geleerd en geven het door aan volgende generaties…

We houden een onbewuste samenleving van generatie op generatie in stand…

Door de indoctrinatie in het onderwijs houden mensen er allerlei misvattingen op na, die hun levenskwaliteit saboteren en die hen belemmeren daadwerkelijk bewust en vrij te leven.

Voordat we verdergaan met het tweede negatieve effect van onderwijs, gaan we 5 Hardnekkige Misvattingen behandelen die leerlingen, scholieren en studenten van alle leeftijden onbedoeld cultiveren door de manier waarop het onderwijssysteem werkt.

Ik ga je laten zien hoe deze hardnekkige misvattingen zich manifesteren in onze maatschappij en hoe ongelofelijk desastreus dit is voor de levenskwaliteit van ieder mens.

PS Skip De 5 Hardnekkige Misvattingen. De hardnekkige misvattingen zijn bedoeld om je een dieper inzicht te geven in hoe onderwijs blinde gehoorzaamheid stimuleert. Ben je hier puur voor De 5 Negatieve Effecten van Onderwijs? Dan kun je DE RODE TEKST skippen en verdergaan met Effect 5. Heb je zin om de diepte in te gaan? Dan wens ik je veel plezier met het lezen van De 5 Hardnekkige Misvattingen.


Misvatting 1: “De waarheid komt van de autoriteit”

Jarenlang brengen leerlingen een groot deel van hun tijd door in een autoritaire omgeving waarin hen exact wordt verteld wat ze moeten doen en geloven.

Je hoeft alleen maar een klaslokaal of collegezaal binnen te lopen om te zien hoe autoriteit-gericht het onderwijs is…

Van groep 3 tot en met een vervolgstudie is dit hoe leren er voornamelijk aan toe gaat:

 • Leerlingen LUISTEREN naar een docent voor de klas, die hen onderwijst wat ze moeten doen en moeten weten.
 • Ze VERWERKEN de informatie (die vanzelfsprekend en kritiekloos moet worden aangenomen) met standaard schoolboeken en werkschriften.
 • Ze REPRODUCEREN de informatie in een gestandaardiseerde toets (die exact vaststelt welke antwoorden wel en niet worden goedgekeurd) om zo te BEWIJZEN dat ze hebben gehoorzaamd aan het leerproces.

Door deze autoritaire werkwijze worden leerlingen (onbedoeld en onbewust) geïndoctrineerd met het idee dat de waarheid komt van een autoriteit (de docent en de verplichte schoolboeken) en dat je vooral niet ZELF op onderzoek uit moet gaan, ZELF bronnen moet selecteren en analyseren en vooral niet ZELF kritische vragen moet stellen.

Misvatting 2: “Ik moet conformeren”

Het onderwijssysteem functioneert als een zeer effectief selectiesysteem voor CONFORMITEIT. In het onderwijs worden leerlingen allemaal hetzelfde behandeld en gestimuleerd om “in de maat te lopen.”

Conformeer je in het onderwijssysteem? Dan word je beloond met voldoendes en een opleiding die mogelijk kan leiden tot een goede baan.

Weiger je, haak je af, of stoor je in het onderwijssysteem? Dan ben je een “probleemleerling”, of zelfs een zogenaamde “drop-out”, en ga je het moeilijk krijgen in het onderwijs en de maatschappij.

We stimuleren in het onderwijs dat mensen zich voegen naar wat de grote meerderheid doet, in plaats van bewuste keuzes te maken op basis van ethiek en gezond verstand.

Misvatting 4: “Intelligentie is het vermogen te herinneren en herhalen”

Door de focus op MEMORISEREN en REPRODUCEREN van leerstof doen we leerlingen geloven dat intelligentie betekent dat je dingen kunt onthouden, terwijl memoriseren slechts een FRACTIE is van het enorme spectrum aan intelligenties.

Wanneer mensen het onderwijs verlaten, zijn ze “geslaagd”, terwijl ze de spirituele, creatieve, sociale, mentale, autodidactische, fysieke, financiële en filosofische intelligentie missen om een bewust en vervuld leven te leiden.

Omdat mensen jarenlang door het onderwijs zijn onderwezen over een fractie van wat ertoe doet in het leven, weten velen helaas niet dat ze cruciale kennis en vaardigheden missen om een bewust en vervuld leven te leiden.

Misvatting 5: “Universitair opgeleiden staan bovenaan de intelligentie-hiërarchie”

Door de manier waarop het onderwijssysteem is georganiseerd, geloven mensen onterecht dat ACADEMISCHE SCHOLING het hoogst haalbare is in het onderwijssysteem.

Mensen stellen academische intelligentie gelijk aan SUPERIORITEIT in de INTELLIGENTIEhiërarchie.

De waarheid is dat academische intelligentie een vorm is van het grote spectrum aan intelligenties. Ook is academische scholing een vorm van scholing, niet de “hoogste” vorm van scholing.

Bovendien heersen in het universitair onderwijs dezelfde problemen als in het regulier onderwijs…

Bij veel universitaire studies heerst eveneens een mentaliteit van “dit is hoe het hoort” in plaats van “dit is hoe het zou kunnen zijn”.

Persoonlijk heb ik bijvoorbeeld als student aan de opleiding Onderwijskunde heel weinig geleerd over de grote onderwijsproblematiek die ik op deze website bespreek. De opleiding had een enorme nadruk op domeinen als statistiek en onderzoeksmethodiek. Niet op het succesvol transformeren van onderwijs. Wat je op deze website aantreft, is dan ook voornamelijk het resultaat van jarenlang intensieve zelfstudie.

Hetzelfde geldt voor veel andere studies. Bij medische studies ligt er bijvoorbeeld nog steeds een grote nadruk op medicijngebruik en niet op holistische genezing.

Begrijp me niet verkeerd; medicijnonderzoek is fantastisch. Het heeft ontelbaar veel mensenlevens gered. Is het echter niet belangrijk dat we studenten op medische opleidingen meer gaan trainen in holistische genezing en “voeding als medicijn”?


Ziezo, dat waren de 5 hardnekkige misvattingen die worden gestimuleerd in het onderwijssysteem. En daarmee zijn we aangekomen bij het derde negatieve effect van het onderwijssysteem.

Effect 3: Een leer-allergie

Ieder kind wordt geboren met een onvoorstelbaar leervermogen.

Neem een complexe vaardigheid als taal. Jonge kinderen slurpen woorden en taalregels als een stofzuiger.

Als het om leren gaat, zijn jonge kinderen niet te stoppen.

Tenminste, ze zijn niet te stoppen, totdat ze naar school moeten. Op school doen we er alles aan om hun leerenthousiasme eruit te drillen.

Zoals Carl Sagan zei: “Ieder kind is een geboren wetenschapper, en dan slaan we het eruit.”

Tegen de tijd dat scholieren hun diploma in ontvangst nemen, hebben velen een allergie voor leren, door de manier waarop wij ze onderwijzen.

In het onderwijs wordt leerenthousiasme er zorgvuldig uit gedrild.

Dat heeft niet alleen te maken met de eenzijdige didactiek in het onderwijs, zoals het leren uit standaard tekstboeken en werkschriften met lappen tekst en opdrachten die iedere dag op elkaar lijken. Ook heb ik het hier niet alleen over het beperkte curriculum in het onderwijs, waarin heel veel cruciale vaardigheden worden verwaarloosd en zelfs genegeerd.

In dit artikel over “Onderwijs als Indoctrinatiefabriek” wil ik vooral de statische organisatie van het onderwijssysteem en de enorme beperkingen in leervrijheid die leerlingen, scholieren en studenten erdoor ondervinden.

Ik zal een voorbeeld geven: de profielen in het voortgezet onderwijs.

In het voortgezet onderwijs moet je vanaf de derde klas een profiel kiezen. Met dit profiel stel je vast in welke vakken je je een aantal jaren lang gaat verdiepen en waar je eindexamen in gaat doen.

Onderwijs als Indoctrinatiefabriek – 5 Negatieve Effecten van het Onderwijssysteem – MeesterMetMissie.nl

Als je echter op een bepaalde schooldag of in een bepaalde periode interesse ontwikkelt voor een specifiek onderwerp of zelfs een groot scala aan vaardigheden, dan mag je daar op school niet over leren, omdat het nu eenmaal niet in je vakkenpakket zit…

Ik zal een voorbeeld met je delen uit mijn eigen schooltijd:

Toen ik op de middelbare school zat, had ik verschillende interesses. En op school wilde ik graag leren over onder andere Muziek, Kunst, Biologie en Engels. Helaas werd mij vervolgens verteld: Nee, dat kan niet. Je kunt niet Engels, Biologie, Muziek en ook nog Kunst kiezen.

Merkwaardig. Want ik ben in Engeland geweest, en daar hebben ze wel degelijk legendarische artiesten, beroemde wetenschappers en levende wezens die Engels spreken.

In feite kun je met een handjevol Britse legendes al leren over een zeer groot scala aan kennisgebieden:

Met deze Britse Legendes kun je leren over een groot scala aan kennisgebieden, als je dat graag wilt.

Dus ik vroeg:

“Waarom kan dat niet? Waarom kan ik niet Engels, Biologie, Muziek en Kunst kiezen?”

Waarop mijn mentor zei:

“Dat past niet in het vakkenpakket.”

Het beperken van leervrijheid in het onderwijssysteem is een waanzinnige façade.

Leerlingen zouden zich op school iedere dag moeten kunnen verdiepen in Engels, Kunst, Muziek, Biologie, Charisma, Lichaamstaal, Zelfverdediging, Natuurkunde, Economie, Spiritualiteit, Filosofie, Geschiedenis, Spaans, Arabisch, Gezondheid en Ondernemerschap als ze dat zouden willen; het probleem is een beperkende organisatie en gebrek aan voorstellingsvermogen.

Het merkwaardige is dat er wel iedere week voldoende ruimte is om zowel wiskunde als Nederlands te kiezen. Sterker nog, deze “reguliere vakken” zijn verplicht, terwijl andere vakken als minder belangrijk worden gezien.

Mensen zeggen:

“Laat Muziek en Kunst maar zitten, want daarin ga je geen baan krijgen.”

Maar niemand zegt:

“Laat Wiskunde maar zitten, want jij wilt geen wiskundige worden.”

Of:

“Laat Nederlands maar zitten, want jij wilt toch geen taalkundige worden.”

Waarom vinden we Wiskunde en Nederlands belangrijker dan Muziek en Improvisatietheater? Ik heb geen idee.

Het kost nog geen 50 uur om mensen taal- en rekenvaardigheden voldoende te leren beheersen wanneer ze daar rijp voor zijn. Een jarenlange overdosis aan wiskundige formules en zinsontleding gaat daarbij niet helpen.

Begrijp me niet verkeerd; Taal en Wiskunde zijn belangrijk. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld lichaamstaal, stemgebruik, acteren, musiceren en gezondheid. We hebben allemaal een lichaam, nietwaar? Heb ik een les Biologie gemist?

Bovendien is er een groot verschil tussen taalkunde en taalgebruik in het dagelijks leven. Taalgebruik pas je toe bij mailtjes schrijven, boeken lezen en in je dagelijkse gesprekken; taalkunde is wat je als taalkundige bestudeert als je het interessant vindt.

Door de beperkingen in leervrijheid in het onderwijssysteem smoren we leerenthousiasme en een brede ontwikkeling in de kiem.

Effect 4: KORTZICHTIGHEID & HOKJES-DENKEN

Zodra je je gaat verdiepen in de wereld om je heen, kom je erachter hoe ALLES in het universum met elkaar verbonden is.

Het klinkt misschien gek, maar alleen al in een kop thee zit het complete universum verstopt.

In feite kun je met een kop thee leren over het complete spectrum aan kennisgebieden:

Zodra je een kop thee op tafel zet, is er geen limiet om de wereld om ons heen te doorgronden, verbanden te ontdekken en je te blijven verwonderen.

Jammer maar helaas. Zo werkt dat niet in het onderwijs.

In het onderwijs hebben we bedacht dat we vakgebieden in compleet afgebakende hokjes moeten aanbieden.

In de organisatie op scholen zie je een strikte afbakening van kennisgebieden, die vaak zonder enige context worden aangeboden:

 • Het ene uur volg je het vak Nederlands waar je leert over taalregels.
 • Daarna loop je naar Wiskunde waar je leert over wiskundige formules.
 • Vervolgens ga je naar Economie om te leren over economische begrippen.
 • En dan ga je naar Geschiedenis om te leren over historische gebeurtenissen.

Kortom, alle kennis in de wereld is voor leerlingen gefragmenteerd.

Deze afbakening van kennisgebieden is desastreus voor het denkvermogen van leerlingen…

Daar komt dan ook nog bij dat veel informatie in het onderwijs wordt genegeerd…

In feite kun je zelfs een compleet curriculum opstellen met cruciale vragen die nooit in het onderwijs worden gesteld en die allemaal met elkaar verbonden zijn.

Laten we het voor de grap HET CURRICULUM DER VERBODEN VRAGEN noemen:

Ik kan me voorstellen dat veel onderwerpen uit HET CURRICULUM DER VERBODEN VRAGEN je onbekend zijn. Het zijn namelijk allemaal vragen waar wij nooit mee geconfronteerd worden in het onderwijs.

En omdat veel docenten ook onbekend zijn met deze informatie, zullen de meeste leerlingen hier nooit over leren en zal de meerderheid van de bevolking hier onbewust over blijven.

De combinatie van het afbakenen van kennisgebieden en het negeren van controversiële informatie is funest voor het denkvermogen van leerlingen. We maken het voor leerlingen ontzettend moeilijk verbanden te zien en RUIMDENKENDHEID te ontwikkelen.

Tegen de tijd dat leerlingen het onderwijs verlaten, vinden velen de onderwerpen uit HET CURRICULUM DER VERBODEN VRAGEN maar vreemd of zelfs compleet belachelijk.

Zo stimuleert onderwijs ONWETENDHEID, en een afkeer tegen kritisch denken over controversiële vragen.

De afbakening van kennisgebieden en het negeren van controversiële informatie stimuleert KORTZICHTIGHEID en HOKJES-DENKEN.

In het échte leven is alle kennis van de wereld – geschiedenis, scheikunde, spiritualiteit, natuurkunde, economie, gezondheid, politiek, wiskunde, biologie, psychologie, maatschappij, enzovoort – met elkaar verbonden. En je gaat pas écht verbanden ontdekken wanneer je de vrijheid hebt om kennisgebieden te combineren!

Dit zijn enkele praktische suggesties voor het stimuleren van ruimdenkendheid in leerlingen:

 • Laat leerlingen niet afgebakend, maar geïntegreerd leren over kennisgebieden.
 • Stop leerlingen niet in een karig wiskundelokaal, maar laat ze leren in een dynamische leeromgeving waarin ze de leervrijheid hebben om allerlei kennisgebieden te ontdekken.
 • Leg minder focus op traditioneel onderwijzen en laat leerlingen wat vaker met alle kennis in de wereld “spelen“.

Effect 5: Passieve AFHANKELIJKHEID

Onderwijs faalt ondernemerschap iedere dag. Het is niet gebouwd voor ondernemerschap. Het is gebouwd voor arbeiders.

– Gary Vaynerchuk, succesvol ondernemer

Leven is een zelfstandige onderneming. Het vergt veel verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid, creativiteit en kritisch denken om een comfortabel en vrij leven te leiden. Of je nu alleenstaand bent of een gezin onderhoudt met meerdere kinderen; je maakt voortdurend bewuste keuzes voor jezelf en je dierbaren.

Helaas wordt het ons in het onderwijs afgeleerd zelfstandig, onafhankelijk, kritisch en creatief te zijn.

In het onderwijs wordt iedere handeling voor ons voorgekauwd. Iedere dag, iedere les, iedere minuut, en zelfs iedere seconde in het onderwijs is vaak vooraf voor leerlingen georganiseerd.

Vaak is het uiteraard goed bedoeld, maar het gebrek aan zelfstandig ondernemerschap in het onderwijs draagt helaas enorm bij aan aangeleerde hulpeloosheid.

Onderwijs stimuleert PASSIEVE AFHANKELIJKHEID.

Creativiteit, vindingrijkheid en ondernemerschap wordt niet beloond op school; het wordt eruit geslepen. Doen wat je moet doen binnen een deadline wordt beloond.

Briljant werk over een passie ten koste van een verplicht onderwerp wordt vaak beloond met een laag cijfer, terwijl ongeïnteresseerd voldoen aan de minimale criteria voor verplichte onderwerpen een voldoende oplevert.

Negeren van talenten, creativiteit, interesses en passies zijn enkele van de vele manieren waarop scholing intellectueel enthousiasme doodt. Wanneer de leerlingen enthousiast zijn, gaat het meestal over iets dat niets te maken heeft met de verplichte lessen.

Onderwijs smoort zelfstandig ondernemerschap in de kiem.

Hiermee bedoel ik absoluut niet te zeggen dat iedereen “zelfstandig ondernemer” moet worden. Wat ik bedoel, is dat in het onderwijs de vaardigheden worden ontnomen die voor IEDEREEN belangrijk zijn om een onafhankelijk leven te leiden.

15 vaardigheden voor een vrij leven, die je niet leert op school…

Op school wordt het mensen heel moeilijk gemaakt het leven zelfstandig en ondernemend te organiseren. De organisatie van onderwijs elimineert alle vaardigheden die je nodig hebt om een vrij leven te leiden.

Kijk maar eens naar de cruciale vaardigheden die je nodig hebt als zelfstandig ondernemer. Het zijn precies de vaardigheden die ons niet zijn geleerd (of beter gezegd: zijn afgeleerd).

Dit zijn enkele kenmerken van wat een zelfstandig ondernemer doet:

 • Je start je business vanuit EIGEN MOTIVATIE.
 • Je plant je dag ZELFSTANDIG.
 • Je werkt waar je maar wilt en hebt FLEXIBELE WERKPLEKKEN.
 • Je werkt wanneer je wilt, en weet tegelijkertijd dat je zal moeten werken om je PERSOONLIJKE DOELEN te bereiken.
 • Je doet ONDERZOEK naar onderwerpen die op een bepaald moment belangrijk zijn en hebt vrijwel geen beperkingen in je LEERVRIJHEID.
 • Je werkt waar nodig SAMEN en hebt hier alle vrijheid toe.
 • Je bouwt ervaring op met BETROUWBARE KENNISVERWERVING en selecteert je bronnen zorgvuldig.
 • Je bent KRITISCH op de producten en diensten die je levert.
 • Je deelt je wijsheid met anderen in de vorm van KWALITATIEF HOOGWAARDIGE PRODUCTEN.

De organisatie van het traditionele onderwijssysteem staat deze werkwijze van zelfstandige ondernemers niet toe. Het systeem doet er alles aan de vrije, kritische, zelfstandige, creatieve, vindingrijke, onafhankelijke ondernemer in ons te elimineren.

Laten we als onderwijspersoneel bijdragen aan een organisatie van onderwijs die de zelfstandige ondernemer in leerlingen naar boven haalt!

In dit artikel heb je 5 Negatieve Effecten van het Onderwijssysteem ontdekt die we het liefst zo snel mogelijk willen elimineren. Daarvoor is een volledige transformatie van onderwijs nodig.

Om het succesvol transformeren van onderwijs praktisch en toegankelijk voor je te maken, heb ik Het Onderwijs Transformatie Pakket voor je gemaakt.

In dit gratis pakket krijg je:

 • Mijn 7 beste lessen en verhalen als schoolmeester.
 • Een nieuw curriculum waarmee jong en oud zichzelf kan ontwikkelen tot autodidactische levensexpert.
 • Een Onderwijs Transformatie Checklist met een overzicht van de belangrijkste veranderingen die nodig zijn in het onderwijs.

Download Het Onderwijs Transformatie Pakket hier gratis:


Check gerelateerde artikelen