Genoten van het gesprek met Tom Korporaal van Studenten in Gesprek! We hebben het gehad over de transformatie die momenteel gaande is in de samenleving en de belangrijke rol van onderwijs in deze transformatie.

Een beknopte beschrijving van wat we bespreken:

⚪ Onderwijs transformeren begint met een heldere kijk op wat we werkelijk met onderwijs willen bereiken. In plaats van leerlingen onderwijzen “voor een plek in de maatschappij” willen we ze vol passie inspireren om hun maximale potentie te bereiken.

⚪ Jarenlang brengen kinderen door in een omgeving waarin ze moeten conformeren en leerstof reproduceren uit voorgeschreven schoolboeken. Daarmee draagt onderwijs bij aan een samenleving waarin mensen afgaan op externe autoriteiten in plaats van hun innerlijke autoriteit. De uitdaging is dat we als volwassenen onze conditioneringen doorbreken om kids te gaan stimuleren in hun autodidactisch vermogen.

⚪ In onze maatschappij worden wij negatief beïnvloed door allerlei systemen en industrieën. Denk aan de voedselindustrie (die vrijwel geen aandacht geeft aan gezondheid) en de zorgindustrie (die is gericht op symptoombestrijding met medicijnen in plaats van bewustzijn over een gezonde levensstijl). Als leraren hebben we de verantwoordelijkheid mensen bewust te maken van de valse waarden in de maatschappij.

⚪ Er is een grote transformatie gaande in de samenleving. Steeds meer mensen zijn zich bewust van wat er misgaat in de wereld en nemen actie om de verandering te belichamen. Zo is m’n maat Niek BERTA voedselcollectief gestart om mensen direct vanaf boeren van gezond voedsel te voorzien. En wat ik uiteraard fantastisch vind, is dat er vele scholen uit de grond poppen die direct bijdragen aan een bewuste samenleving!

⚪ Dé #1 transformatie die we nodig hebben in de wereld is niet een politieke transformatie (hoewel dat zou helpen) en zelfs geen onderwijstransformatie, maar een collectieve innerlijke transformatie. En dit zijn effectieve stappen in die transformatie:

1) een alternatieve lerarenopleiding (zodat er een bakermat is voor bewuste leraren)

2) leraren coachen op scholen (zodat zij vervolgens weer kunnen bijdragen aan het voortbrengen van bewuste generaties)

De uitdaging ligt niet bij kinderen, maar bij ons, als volwassenen. Als wij de verandering belichamen, kunnen we bijdragen aan het voortbrengen van bewuste generaties!

Check het volledige interview op YouTube: Nico Miedema (Meester met Missie) in gesprek over het doel van onderwijs | Studenten in Gesprek