Hey, ik ben Nico Miedema van MeesterMetMissie.nl. Op deze website geef ik je praktische tips, persoonlijke verhalen van mij als schoolmeester en meer inspiratie om onderwijs (en daarmee de samenleving) een succesvolle transformatie te geven.


Onderwijs zou een bakermat kunnen zijn voor ware Autodidactische Levensexperts. Het zou een plek kunnen zijn waar we bijdragen aan een samenleving vol bewuste, kritische, liefdevolle, creatieve mensen die samen bijdragen aan een betere wereld.

Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, maar het is niet de realiteit…

Het merkwaardige is dat het huidige onderwijssysteem het tegenovergestelde doet van wat het zou moeten doen. Jarenlang zitten leerlingen voornamelijk vast in hun schoolbank. Ze luisteren naar standaard instructies en krijgen voortdurend standaard werkschriften voorgeschoteld met opdrachten die dagelijks op elkaar lijken. Het rooster wordt gedomineerd door de “reguliere vakken” terwijl allerlei cruciale levensvaardigheden worden genegeerd en er weinig ruimte is voor het ontplooien van persoonlijke passies en kwaliteiten.

Het huidige onderwijs laat de samenleving niet floreren, maar stagneren. Het functioneert als een zeer effectief systeem voor het smoren van leerenthousiasme, kritisch denken, creativiteit, spiritualiteit, ondernemerschap en het stimuleren van afhankelijkheid, volgzaamheid, stress, onzekerheid, conformiteit en onbewuste onbekwaamheid.

Onderwijs functioneert als effectief systeem voor het realiseren van “een onbewust onbekwame samenleving”…

Niet door de fantastische inzet en passie van docenten, maar door een disfunctioneel onderwijssysteem dat wordt gekenmerkt door conformiteit, standaardisatie en controle.

Een succesvolle transformatie in het onderwijs is dé uitdaging van deze tijd!

Het cliché is waar: Onderwijs is inderdaad het meest krachtige middel dat je kunt gebruiken om de wereld te verbeteren. Laten we onderwijs dan ook daadwerkelijk gebruiken om onze onbewuste samenleving te transformeren in een BEWUSTE samenleving vol Autodidactische Levensexperts.

Op deze website ontdek je wat nodig is om onderwijs (en daarmee de samenleving) een succesvolle metamorfose te geven!


Neem een kijkje bij mij in de klas!

Hey, het is Nico hier, onderwijsdeskundige en schoolmeester,

In dit gratis e-book deel ik mijn 7 beste lessen en verhalen als schoolmeester.

In 2010 dacht ik als schoolmeester in spe dat ik mijn droombaan had gevonden. Ik kon niet wachten leerlingen enthousiast te maken voor alle cruciale onderwerpen die ik als schoolmeester dacht te mogen onderwijzen.

Maar al gauw kwam ik tot een merkwaardige ontdekking over onderwijs…

In het onderwijs wordt voornamelijk lesgegeven in een BEPERKT aantal vakgebieden aan de hand van STANDAARD lesmethodes met STANDAARD lessen die iedere dag op elkaar lijken. Meer en meer drong het tot me door dat onderwijs leerlingen niet stimuleert in wijsheid, onafhankelijkheid, kritisch denken en creativiteit, maar dat onderwijs leerlingen juist op alle mogelijke manieren tegenhoudt om zich optimaal te ontwikkelen.

Het werd mijn missie onderwijs de TRANSFORMATIE te geven waar het naar snakt. Niet alleen door erover te vertellen, maar ook door als schoolmeester bij te dragen aan de verandering IN DE PRAKTIJK.

In MEESTER MET MISSIE IN DE PRAKTIJK deel ik mijn beste lessen en verhalen als schoolmeester. Met hoogtepunten zoals een onzekere leerling die opstaat als de held van de les en een simpele les over geluk die opeens een waanzinnige impact blijkt te hebben op een klas.

De belangrijkste les: Jij kunt dit ook!

Ben jij benieuwd hoe het eraan toegaat bij mij in de praktijk?

Download GRATIS mijn e-book MEESTER MET MISSIE IN DE PRAKTIJK.

In dit gratis e-book deel ik mijn 7 beste lessen en verhalen als schoolmeester.

Lees de nieuwste artikelen