De 7 Menselijke Vermogens is een holistisch en toegankelijk curriculum voor alle leeftijden. Geschikt voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs en alles daarbuiten en daarna!

Een gigantische stap bij het realiseren van een bewuste samenleving vol Autodidactische Levensexperts is het implementeren van een volwaardig curriculum in het onderwijs. De 7 Menselijke Vermogens is een holistisch en toegankelijk curriculum waarmee kinderen én volwassenen zich kunnen ontwikkelen tot een ware Autodidactische Levensexpert.

Eén van de grootste problemen in het onderwijs is het beperkte curriculum…

Om een gelukkig leven te leiden, is het belangrijk dat wij als mens een breed scala aan essentiële kennis en vaardigheden ontwikkelen. Denk aan een gezond lichaam en gezonde relaties onderhouden, je kwetsbaar (durven) opstellen, geweldloze communicatie, zelfvertrouwen, dansen, zingen, improvisatietheater, je eigen missie ontdekken, je talenten ontplooien, ondernemen, charisma, stemgebruik, lichaamstaal, omgaan met emoties, kritisch (durven) denken, begrijpen hoe het universum werkt, en, bovenal, hoe JIJ werkt.

Opmerkelijk genoeg leren leerlingen en scholieren in het onderwijssysteem maar een fractie van wat belangrijk is in het leven. Onderwijs draait hoofdzakelijk om kennis memoriseren (economische begrippen, historische jaartallen, enzovoort) en “trucjes” leren (zoals wiskundeformules toepassen). De leerstof mist relevantie, context en onderlinge samenhang. Wanneer leerlingen het onderwijs verlaten, zijn ze “geslaagd”, terwijl ze de kennis en vaardigheden missen die je nodig hebt voor een bezield en vervuld leven.

De gevolgen van een beperkt curriculum in het onderwijs zijn veel desastreuzer dan je denkt.

Het beperkte curriculum in het onderwijs is één van de belangrijkste redenen dat wij een onbewuste samenleving vormen.

Als docenten, schoolleiders en onderwijskundigen willen we onszelf afvragen:

Willen we dat leerlingen het onderwijssysteem verlaten als onwetende en volgzame burgers, die een eenvoudige prooi vormen voor de valse waarden in onze maatschappij en in de kuil vallen waar de vorige generatie ook in is gevallen?

Of willen we dat leerlingen het onderwijs verlaten als Autodidactische Levensexperts, die de kennis en vaardigheden beheersen om een bewust leven te leiden, hun eigen talenten ontplooien en een bedreiging vormen voor de valse waarden in onze maatschappij?

Voor een bewuste, bezielde, gezonde, gelukkige, vredige samenleving vol Autodidactische Levensexperts is er dringend behoefte aan succesvolle curriculumvernieuwing.

Een succesvol curriculum is een sleutelfactor bij het realiseren van een bewuste samenleving vol Autodidactische Levensexperts!

Om docenten, schoolleiders en onderwijspioniers te inspireren én mezelf als volwassene te blijven ontwikkelen tot een Autodidactische Levensexpert, heb ik in de loop der jaren een nieuw curriculum ontworpen. Daarbij ben ik tot de volgende ontdekking gekomen: ALLE kennis en vaardigheden die voor een mens belangrijk zijn in het leven, zijn onder te brengen in slechts 7 hoofdcategorieën.

Het zijn categorieën die niet alleen voor kinderen, maar voor ieder mens belangrijk zijn om te trainen. Ook wil je jezelf het liefst in de categorieën blijven trainen om een gelukkig leven te realiseren en onderhouden. Daarom noem ik de categorieën “Vermogens”, die samen De 7 Menselijke Vermogens vormen.

De 7 Menselijke Vermogens vormen samen het raamwerk waarmee je leerlingen en jezelf kunt trainen in het worden van een Autodidactische Levensexpert.

Beste lezer, bij deze presenteer ik u een holistisch, onderbouwd, overzichtelijk en toegankelijk curriculum voor het onderwijs:

De 7 Menselijke Vermogens is een holistisch én overzichtelijk curriculum voor IEDER MENS dat een bewust, gelukkig, gezond, sociaal rijk en vrij leven wil realiseren en onderhouden. Naast de “allesomvattendheid” heeft dit curriculum nog een ander voordeel: De 7 Menselijke Vermogens zijn niet leeftijdsgebonden. Het raamwerk beperkt zich dus NIET slechts tot basisschoolleerlingen of scholieren in het voortgezet onderwijs. Ik bedoel, op je 78ste heb je nog steeds behoefte aan dingen als gezondheid, vrienden en bezieling, nietwaar? 😉

Nu vraag je je misschien af:

Klinkt goed, Nico, hoe gebruik je De 7 Menselijke Vermogens in de praktijk?

Persoonlijk gebruik ik De 7 Menselijke Vermogens al een aantal jaar met veel plezier, zowel als docent als in mijn persoonlijk leven.

Als docent heb ik bijvoorbeeld al mijn lessen overzichtelijk verdeeld in mappen op mijn USB-stick – op basis van De 7 Menselijke Vermogen – zodat ik zeker weet dat ik leerlingen lessen kan aanbieden over alle belangrijke onderwerpen des levens en alle lessen eenvoudig kan terugvinden.

Voor mijn persoonlijke ontwikkeling heb ik alle informatie die ik in de loop der jaren heb verzameld (zoals notities, documenten, schema’s, theorieën, cursussen, video’s, e-books) verdeeld in mappen op basis van De 7 Menselijke Vermogens. Verklaar me voor gek, maar zelfs mijn boekenkast heb ik ingedeeld op basis van De 7 Menselijke Vermogens. 😉 Waarom? Simpelweg omdat het werkt!

De 7 Menselijke Vermogens als raamwerk is toegankelijk voor kinderen én volwassenen.

Lijkt het je leuk dit curriculum eens in de praktijk te gaan gebruiken? Cool! Om je te helpen, heb ik De 7 Menselijke Vermogens in een POSTER gegoten.

Gebruik de POSTER van De 7 Menselijke Vermogens om leerlingen en jezelf te trainen in het worden van een Autodidactische Levensexpert.

Op de voorkant staan De 7 Menselijke Vermogens in een grafisch model, zodat je in een oogopslag ziet wat ervoor nodig is een Autodidactische Levensexpert te worden. Op de achterkant staat achtergrondinformatie voor docenten die De 7 Menselijke Vermogens willen gebruiken in het onderwijs.

Beste docenten, schoolleiders, onderwijspioniers en autodidacten, veel plezier en succes met het ontwikkelen van De 7 Menselijke Vermogens!

PS Wil je meer weten over de onderbouwing van De 7 Menselijke Vermogens? Of wil je meer praktische handreikingen om De 7 Menselijke Vermogens te gebruiken? In mijn artikel over Curriculumvernieuwing geef ik je 6 Eigenschappen van een Succesvol Curriculum én meer dan 10 voorbeeldlessen van mij als schoolmeester. Zo begrijp je hoe het curriculum is opgebouwd en kun je direct met het curriculum aan de slag in de praktijk.

Bekijk meer inspiratie:

Lesinspiratie voor leraren

Als leraar ben ik al jarenlang aan het rondtrekken langs scholen om toffe lessen te geven over essentiële onderwerpen, zoals storytelling, acteren, geluk, emoties, ondernemen, autodidactiek en wereldverbetering. Daarbij maak ik altijd fantastische momenten mee met de kinderen, die ik graag met je wil delen! Met mijn lesinspiratie wil ik laten zien dat je als leraar de macht hebt om zelf de verandering te belichamen die we willen zien in het onderwijs.