Symposium over Curriculumvernieuwing

Wat een toffe ervaring was het om te mogen spreken op het symposium van Vocus aan de Universiteit van Utrecht.

Op dit symposium over curriculumvernieuwing heb ik onder andere verteld hoe ik een allesomvattend en overzichtelijk curriculum heb ontwikkeld – “De 7 Menselijke Vermogens” – dat ik tot op de dag van vandaag gebruik om m’n leerlingen te inspireren én mezelf te blijven ontwikkelen tot “Autodidactische Levensexpert”.

Hoe het curriculum De 7 Menselijke Vermogens is ontstaan:

In 2010 constateerde ik op de lerarenopleiding dat het curriculum in het onderwijs heel BEPERKT is. Onderwijs draait voornamelijk om het aanleren van trucjes (zoals wiskundeformules toepassen) en kennis MEMORISEREN. De leerstof mist relevantie, context en onderlinge samenhang…

Lees mijn ARTIKEL voor meer informatie over problemen met curriculumvernieuwing in het onderwijs.

Maar ik besefte destijds ook dat ik persoonlijk nog een lange weg had te gaan om mezelf te ontplooien en m’n missie ten volste te leven. Want om eerlijk te zijn was ik als tiener ook nogal onderdrukt in mijn potentie door het onderwijssysteem. Als scholier vond ik de lessen vaak ontzettend suf. Ik zat veel uit het raam te staren en af en toe letterlijk te knikkebollen achter m’n schoolboeken, haha. Tegen de tijd dat ik de middelbare school verliet was ik “geslaagd”, maar ik was in feite een afgevlakte versie van mezelf…

Vanuit een diepe passie om mezelf te ontplooien en m’n missie te leven, begon ik mezelf te beschouwen als een soort levend laboratorium voor zelfontwikkeling. M’n doel was alle essentiële kennis en vaardigheden des levens te ontleden, ontwikkelen en categoriseren (en dit alles te documenteren, zodat ik het kon verifiëren én doorgeven).

Ondertussen maakte ik als docent allerlei lessen om leerlingen ook te inspireren over de belangrijke onderwerpen waarover ik leerde (maar die in het onderwijs worden genegeerd). Denk aan storytelling, zelfvertrouwen, lichaamstaal, omgaan met emoties, je kwetsbaar opstellen, stressbestendigheid, een gezonde levensstijl, bewustzijnsfrequenties, kritisch (durven) denken, etc.

Wat begon als één document waarin ik m’n kennis en ervaring verzamelde, groeide uit tot een uitpuilende database vol mappen, sub-mappen en daarin weer allerlei documenten, e-books én lesmateriaal.

Om een volwaardig curriculum te construeren dat tegemoetkomt aan alles wat je in het leven nodig hebt als mens, maakte ik een ontleding van alle menselijke levensbehoeften en -doelen. Deze “kneedde” ik tot 7 categorieën, die ik “De 7 Menselijke Vermogens” noemde. (“Vermogen” impliceert dat je ze kunt ontwikkelen en blijven ontwikkelen.) Vervolgens bracht ik alle kennisgebieden in kaart die je tegenkomt in een bibliotheek, die ik weer onderbracht in de mappen van De 7 Menselijke Vermogens. Tot slot vulde ik alle mappen en sub-mappen van De 7 Menselijke Vermogens met alle notitiebestanden, e-books en andere informatie waar m’n database mee uitpuilde.

Lees mijn ARTIKEL over curriculumvernieuwing voor een uitgebreide beschrijving van het ontstaan van De 7 Menselijke Vermogens

Het resultaat was een allesomvattend én overzichtelijk curriculum – De 7 Menselijke Vermogens – waarin alle informatie is gericht op het ten volste ervaren van het leven en het bereiken van je maximale potentie als mens. Gezondheid, charisma, zelfverdediging, survival, natuurkunde, kwantumfysica, geometrie, wiskunde, muziek, hypnose, humor, psychologie, schaduwwerk, Germaanse en Chinese geneeskunde, public speaking, de Wim Hof Methode, en ga zo maar door; er is letterlijk geen kennisgebied dat niet onderdeel uitmaakt van De 7 Menselijke Vermogens.

De 7 Menselijke Vermogens is niet bedoeld als doctrine, maar ter inspiratie, als levensplattegrond, om te laten zien dat en hoe wij onszelf kunnen ontwikkelen tot Autodidactische Levensexpert, en kinderen kunnen inspireren dit ook te doen!

Ik weet 100% zeker dat als dit curriculum diep geïntegreerd zou zijn in het onderwijssysteem, dat we een samenleving zouden vormen waarin mensen vele malen bewuster, gelukkiger, gezonder en meer wijs en geïnformeerd zouden zijn. Mensen zouden beter begrijpen hoe zij zelf werken, hoe hun Ego-patronen werken, hoe het universum werkt, hoe de maatschappelijke structuren werken, waar innerlijke en uiterlijke conflicten vandaan komen, hoe je je lichaam gezond houdt, hoe je in sociale vrijheid door het leven gaat en hoe we samen een bewuste samenleving vormen vol Autodidactische Levensexperts.

Het was tof om op het symposium over m’n curriculum, en hoe ik het gebruik, te vertellen. En ik keerde met veel passie terug naar huis door het heerlijke enthousiasme dat ik terugkreeg van de aanwezigen.

In de zaal, en tijdens de borrel na afloop, lieten aanwezige studenten mij weten dat ze het inspirerend vinden dat, terwijl er in de politiek jarenlang weinig vooruitgang wordt geboekt in curriculumvernieuwing, ik ondertussen die curriculumvernieuwing al aan het uitvoeren ben in de praktijk. En dat is precies mijn boodschap:

We hoeven niet nog eens 100 jaar te wachten op politieke verandering. Wij kunnen ZELF de verandering belichamen.

De uitdaging is niet zozeer het ontwikkelen van het curriculum zelf; de uitdaging is dat mensen in het onderwijs zich ervan bewust worden dat zij het in hun “vermogen” hebben om de curriculumvernieuwing zelf te belichamen in het onderwijs!

Meer informatie? DOWNLOAD gratis een poster van De 7 Menselijke Vermogens.

Hieronder een paar illustraties om je meer inzicht te geven in hoe ik De 7 Menselijke Vermogens gebruik als docent en voor mijn persoonlijke ontwikkeling: