Over Nico

Hey, ik ben Nico Miedema. Ik ben onderwijsdeskundige en een Meester Met Missie. In 2010 werd ik me ervan bewust dat het onderwijssysteem functioneert als een katalysator van allerlei negatieve effecten (conformiteit, gehoorzaamheid, stress, ontmoediging en meer). Samen met docenten, schoolleiders en andere onderwijshelden wil ik onderwijs (en daarmee de samenleving) een succesvolle transformatie geven. Via MeesterMetMissie.nl deel ik tips, verhalen en meer inspiratie om onderwijs, onszelf en de samenleving samen te transformeren. Welkom en veel plezier op m’n website!

Wat je (onder andere) gaat krijgen:

Tips en adviezen voor het succesvol transformeren van het onderwijssysteem (denk aan visie, didactiek, curriculum, leeromgeving, toetsing, leiderschap, zelfontwikkeling en meer).

Inspirerende verhalen uit de praktijk (bijvoorbeeld over leerlingen die helemaal opbloeien tijdens leuke lessen of leraren en schoolleiders die hoogstpersoonlijk het roer omgooien in hun klas).

Gratis e-books, blogs, video’s, lessen en meer inspirerende materialen, zodat je direct aan de slag kunt gaan met het transformeren van onderwijs in de praktijk.


Als jij net als ik op school hebt gezeten, ben je waarschijnlijk grootgebracht met het idee dat onderwijs goed voor je is. Vrijwel iedereen om je heen – je ouders, je leraren, je collega’s, je vrienden, je familie – heeft geleerd dat onderwijs bestaat om de samenleving te verbeteren.

Dat dacht ik dus ook…

Toen ik in 2010 begon aan de opleiding tot leraar basisonderwijs dacht ik dat ik mijn droombaan had gevonden. Ik was dolenthousiast en kon niet wachten om leerlingen enthousiast te maken voor alles wat ertoe doet in het leven.

Maar dat veranderde…

Als schoolmeester in spe kwam ik tot de ontdekking dat onderwijs heel veel NEGATIEVE EFFECTEN heeft op leerlingen, scholieren en studenten…

Dat ligt niet aan de passie, liefde en inzet van docenten. Sterker nog, docenten doen er juist alles aan om leerlingen een onvergetelijke schooltijd te bezorgen.

De negatieve effecten ontstaan door het onderwijssysteem…

Laten we om te beginnen een blik werpen op hoe het er zoal aan toe gaat in het onderwijs…

Dit zijn enkele voorbeelden van dingen die ik als pabostudent zag gebeuren (en die ik als docent nog altijd zie gebeuren):

  • Leerling zitten elke dag VERPLICHT IN HUN SCHOOLBANKJE, waarbij ze uur na uur standaard werkschriften krijgen voorgeschoteld.
  • Iedere schooldag staat het rooster vol met de “REGULIERE VAKKEN” (taal, schrijven, begrijpend lezen, rekenen), terwijl er vrijwel geen tijd is voor gezondheid, spiritualiteit, leren leren, maatschappijkritisch denken, charisma, ondernemen, zelfverdediging, (geweldloze) communicatie, zelfvertrouwen en andere belangrijke vaardigheden des levens.
  • Bij de reguliere vakken gebruiken we vrijwel uitsluitend standaard lesmethodes met STANDAARD LESSEN EN OPDRACHTEN die vrijwel iedere schooldag op elkaar lijken.
  • Op de reguliere vakken worden leerlingen getoetst met GESTANDAARDISEERDE TESTS die een zeer onbetrouwbare graadmeter zijn van talenten en kwaliteiten. (In feite zegt het cijfer op zo’n test vooral iets over het vermogen van een leerling om leerstof te memoriseren en reproduceren.)
  • Ondertussen komen de gehele onderwijsperiode persoonlijke TALENTEN, PASSIES en allerlei cruciale VAARDIGHEDEN (en KENNIS) vrijwel niet aan bod.

En de negatieve gevolgen van ons ouderwetse onderwijssysteem zijn onvoorstelbaar groot…

Ondanks de fantastische inzet van docenten, heeft het onderwijssysteem als geheel allerlei negatieve effecten op leerlingen, scholieren en studenten:

Het onderwijssysteem stimuleert leerlingen niet in creativiteit, leerenthousiasme, kritisch denken en zelfstandigheid…

Het onderwijssysteem stimuleert leerlingen vooral in stress, onzekerheid, verveling, afhankelijkheid en conformiteit en houdt leerlingen tegen zich optimaal te ontwikkelen.

Tegen de tijd dat leerlingen het verplicht onderwijs verlaten, zijn ze “geslaagd”, terwijl ze de bagage missen die je nodig hebt voor een bewust en vervuld leven.

Ik vind dit geen prettige boodschap om te delen, en zal straks gauw overschakelen op de zonnige kant van het verhaal. Maar ik vind het wel belangrijk om dit duidelijk te maken.

Dit is in feite hoe onderwijs functioneert:

* Onbewust Onbekwame Samenleving: Wanneer mensen het onderwijs verlaten, hebben ze niet door dat ze allerlei belangrijke vaardigheden missen die je nodig hebt voor een bewust en vervuld leven. We vormen een samenleving waarin heel veel mensen niet doorhebben dat ze allerlei belangrijke vaardigheden missen.

En ik begrijp het als je op dit moment nog weerstand voelt bij wat ik zojuist heb verteld. Het is geen prettige boodschap.

Ook kan ik me voorstellen dat je nu denkt:

  • “Ik herken mezelf er niet in, hoor!”
  • “Ik heb juist van onderwijs genoten!”
  • “School is toch een fantastische tijd!”
  • We moeten dankbaar zijn dat we onderwijs hebben!”
  • “Docenten hebben het toch het beste met leerlingen voor!”

En, weet je, als je dit denkt heb je volkomen gelijk.

Overal in het onderwijs vind je FANTASTISCHE DOCENTEN die zich met heel veel passie en liefde inzetten voor leerlingen. En over de hele wereld zijn al initiatieven aan de gang om onderwijs te verbeteren.

Ook zijn er heel veel mensen die van onderwijs genieten en er een goede baan aan overhouden. (Persoonlijk kijk ik ook terug op een fijne schooltijd. En ik heb fantastische docenten gehad aan wie ik mooie herinneringen heb en die ik nooit zal vergeten.)

Maar deze onderwijsmissie is niet alleen voor de geluksvogels die van onderwijs hebben genoten. Deze missie is voor ALLE LEERLINGEN die de samenleving van de toekomst gaan vormen!

En laat dit tot je doordringen:

Een onderwijssysteem dat NEGATIEVE EFFECTEN heeft op heel veel leerlingen, scholieren en studenten (en dus op de samenleving) is niet iets om voor lief te nemen.

De realiteit is dat het overgrote deel van de leerlingen, scholieren en studenten in min of meerdere mate schade ondervindt door het onderwijssysteem.

Niet door de fantastische inzet van docenten, niet door hun intenties en ook niet door hun didactische en pedagogische kwaliteiten, maar door een onderwijssysteem dat wordt gekenmerkt door standaardisatie, conformiteit en controle.

Tien jaar geleden sloeg de waarheid over het onderwijssysteem er bij mij in als een bom…

Ik voelde me machteloos bij het idee dat ik als docent een radartje zou worden in een massaal onderwijssysteem dat bijdraagt aan een ONBEWUSTE en DESTRUCTIEVE samenleving in plaats van een BEWUSTE en VREDIGE samenleving.

Een tijdje heb ik overwogen dan maar te stoppen met de lerarenopleiding…

Echter maakte mijn gevoel van machteloosheid al gauw plaats voor een diepgewortelde missie om onderwijs te gebruiken als meest krachtige wapen voor het verbeteren van de wereld…

Na inmiddels 10 jaar intensieve en onophoudelijke verdieping in onderwijs en het eindeloos testen en verfijnen van mijn onderwijsinzichten in de praktijk, vind ik het fantastisch de missie nu met jou te delen op mijn website:

MeesterMetMissie.nl

Ik heb deze website opgericht voor docenten, schoolleiders, autodidacten en ieder ander die zich wil inzetten voor een bewuste, gelukkige, gezonde en vredige samenleving. Dus ben jij klaar met de narigheid in de wereld? En wil jij effectieve stappen maken naar een bewuste, gelukkige, gezonde en vredige samenleving? Dan zit je hier goed.

In de eerste plaats is deze website voor docenten, schoolleiders, pabostudenten, onderwijskundigen, onderwijsbeleidsvoerders en alle onderwijsgeïnteresseerden die zich willen inzetten voor een succesvolle revolutie in het ONDERWIJS. Want onderwijs is nu eenmaal verreweg het meest effectieve systeem dat je kunt gebruiken voor het realiseren van een bewuste en vredige samenleving vol Autodidactische Levensexperts.

In de tweede plaats is deze website voor “autodidacten” die op zoek zijn naar praktische tips voor ZELFONTWIKKELING. Niet alleen krijg je tips over onderwerpen als geluk, productiviteit, gezonde voeding en stressbestendigheid. Ik wil je ook laten zien hoe je negatief door onderwijs bent beïnvloed en hoe je de negatieve effecten van onderwijs elimineert. In feite is deze website dus ook een bron voor het “her-onderwijzen” van jezelf.

Op deze website ga ik je alles over de missie vertellen:

Missie = onderwijs gebruiken als effectief middel voor een samenleving vol Autodidactische Levensexperts*.

* Op deze website gebruik ik regelmatig de term Autodidactische Levensexpert om kernachtig te beschrijven wat het DOEL is van onderwijs: leerlingen opleiden tot Autodidactische Levensexperts. Een Autodidactische Levensexpert is iemand die de kennis en vaardigheden beheerst om ZELFSTANDIG een BEWUST en VERVULD LEVEN te realiseren en onderhouden (op basis van persoonlijke interesses, passies, talenten en kwaliteiten).

Het DOEL is allereerst dat zoveel mogelijk mensen begrijpen dat én hoe we een samenleving kunnen realiseren vol Autodidactische Levensexperts. En dat we vervolgens daadwerkelijk ACTIE nemen voor het realiseren van een gelukkige samenleving.

De FOCUS ligt voornamelijk op onderwijs als wapen, omdat onderwijs nu eenmaal verreweg het meest effectieve systeem is dat je kunt gebruiken om de samenleving te transformeren.

De TOOLS die we gebruiken zijn artikelen, video’s, workshops, lezingen en e-books met tips en verhalen van mij en andere mensen die zich inzetten voor onderwijs en wereldverbetering in de praktijk.

Zo hoop ik je op mijn website te inspireren over DE MISSIE van deze tijd!

Een succesvolle onderwijstransformatie is dé uitdaging van deze tijd!

Het cliché is waar: Onderwijs is inderdaad het meest krachtige wapen dat je kunt gebruiken om onze destructieve samenleving te transformeren in een bewuste en vredige samenleving.

Laten we direct beginnen met het realiseren van een succesvolle onderwijstransformatie die een samenleving vol Autodidactische Levensexperts werkelijkheid laat worden!

Beste lezer, van harte welkom en veel plezier op…

MeesterMetMissie.nl

Mail me met al je vragen en opmerkingen: nico@meestermetmissie.nl


Waarmee ik je ga helpen:

Een succesvolle onderwijsvisie ontwikkelen (zodat je precies weet hoe we onderwijs samen optimaliseren)

Een holistisch en toegankelijk curriculum integreren (zodat je leerlingen én jezelf kunt helpen in het worden van een Autodidactische Levensexpert)

Hoe leren en zelfontwikkeling werkt (zodat je leerlingen én jijzelf zich optimaal kunnen ontwikkelen)

Inspirerende lessen ontwerpen en geven (zodat je leerlingen onvergetelijke leerervaringen kunt bezorgen)

Een “zelfvoorzienende” leeromgeving ontwerpen (zodat leerlingen de middelen hebben om zich in hoge mate zelfstandig te ontwikkelen)

Succesvolle transitie van gestandaardiseerde tests naar inspirerende toetsing (zodat leerlingen hun progressie, kwaliteiten en passies daadwerkelijk transparant maken voor zichzelf, de mensen om hen heen én toekomstige werkgevers of klanten)

Jezelf ontwikkelen tot Autodidactische Levensexpert (zodat jij de verandering bent die je wilt zien in de wereld en anderen kunt helpen dit ook te doen)

Je eigen school starten (zodat jij de vrijheid hebt om onderwijs te geven zoals jij het idealiter ziet)

De principes van succesvol onderwijs begrijpen (zodat je weet waarop je wilt letten bij het vinden of starten van een school die bij je past)

Geschikte (alternatieve) scholen vinden in je regio (zodat je kind en / of jij zich begeeft in een fijne leeromgeving)

Hoe we succesvolle verandering bereiken in het onderwijs en in de wereld (zodat we ook écht doen wat nodig is om de missie in praktijk te brengen)

En nog veel meer inspiratie om onderwijs en de wereld te verbeteren.