Onderwijs Zonder Grenzen is een initiatief van een grote groep docenten, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals die zich inzetten voor grootschalige onderwijsverbetering én onderwijs (en de samenleving) VRIJ van schadelijk coronabeleid.

Onderteken de verklaring

xxxx leraren hebben de verklaring ondertekend

xxxxx mensen steunen de leraren

Met onderstaande verklaring doen wij als onderwijspersoneel een oproep tot grootschalige onderwijstransformatie én onderwijs vrij van schadelijke coronamaatregelen.

Werk jij in het onderwijs en wil jij deze verklaring ondertekenen? Stuur een mail naar nico@meestermetmissie.nl

Vermeld in je mail de volgende gegevens: naam, functie, woonplaats, publiekelijk / anoniem. Nico Miedema noteert je gegevens dan in een document. Zo blijft de lijst up-to-date en betrouwbaar. Bij “publiekelijk” ga je akkoord dat je naam ook zichtbaar mag zijn, bijvoorbeeld voor bezoekers van deze pagina. Bij “anoniem” is je naam niet zichtbaar, maar draag je toch bij aan de “teller” van leraren die de verklaringen ondertekenen.

Werk jij niet in het onderwijs, maar steun jij onze boodschap? Stuur een mail naar nico@meestermetmissie.nl

Dit is waar Onderwijs Zonder Grenzen voor staat:

🔘 Meer stimulatie van autodidactische vaardigheden in het onderwijs (zoals zelf leren plannen, bronnen selecteren en filteren, onderzoeken, vragen stellen, kritisch denken) in plaats van de enorme focus op blind reproduceren wat er in de voorgeschreven schoolboeken staat.

🔘 Meer inspiratie over “levensvaardigheden” in het onderwijs (zoals spiritualiteit, gezondheid, charisma, sociale vrijheid, acteren, productiviteit, ondernemen en dus autodidactiek).

🔘 Een zelfvoorzienende leeromgeving waarin leerlingen keuzevrijheid hebben in waar, wat, hoe, met wie en van wie ze leren en waarin ze de faciliteiten, ruimtes en materialen tot hun beschikking hebben om de vaardigheden te trainen voor een bewust en vervuld leven.

🔘 Meer ruimte voor het ontdekken, ontplooien, vieren, delen en benutten van ieders unieke talenten, kwaliteiten en passies.

🔘 Een kindvriendelijke samenleving zonder angstcultuur, testdwang, vaccinatiedwang, mondkapjesplicht, lockdowns en andere maatregelen waarvan al lange tijd bekend is dat ze onnodig, ongefundeerd, disproportioneel en schadelijk zijn.


Waarom Onderwijs Zonder Grenzen?

Grootschalige onderwijstransformatie is de meest effectieve stap naar een betere wereld. We hebben dringend behoefte aan onderwijs dat leerlingen werkelijk laat floreren en traint tot ware “Autodidactische Levensexperts” die de vaardigheden beheersen voor een bewust en vervuld leven.

Dat vraagt onder andere om:

Meer stimulatie van autodidactische vaardigheden in het onderwijs (dus zelf bronnen selecteren en filteren, zelf plannen, onderzoeken en kritisch denken).

Meer inspiratie over levensvaardigheden in het onderwijs (gezondheid, spiritualiteit, ondernemen, charisma, filosoferen en dus autodidactiek).

Een zelfvoorzienende leeromgeving waarin leerlingen keuzevrijheid hebben in waar, wat, hoe, met wie en van wie ze leren en waarin ze de faciliteiten, ruimtes en materialen tot hun beschikking hebben om de vaardigheden te trainen voor een bewust en vervuld leven.

Meer ruimte voor het ontdekken, ontplooien, vieren, delen en benutten van ieders unieke talenten, kwaliteiten en passies.

Het opmerkelijke is dat het huidige onderwijssysteem leerlingen juist tegenhoudt zich optimaal te ontwikkelen. Leerlingen zitten vrijwel hun gehele schooltijd vast in een schoolbank. Ze krijgen continu standaard instructies en werken in standaard schoolboeken met opdrachten die dagelijks op elkaar lijken. Het rooster wordt gedomineerd met “reguliere vakken”, terwijl allerlei cruciale levensvaardigheden worden genegeerd. Ook is er weinig ruimte voor eigen talenten en passies.

Daarnaast hebben we in het onderwijs tegenwoordig ook te maken met allerlei coronamaatregelen, waarvan al sinds de invoering bekend is dat ze ongefundeerd, ineffectief en ontzettend schadelijk zijn.

Mondkapjes zijn bewezen niet effectief en hebben negatieve effecten op de gezondheid. Ze bieden schijnveiligheid en zijn bedoeld voor gedragsbeïnvloeding. Wanneer wij alsnog besluiten mondkapjes te dragen, dragen we niet bij aan het inperken van verspreiding van virussen; we dragen vooral bij aan het idee dat we volgzaam moeten zijn, zonder zelf na te denken. En dat is nu juist het laatste wat onderwijs nodig heeft. Waar onderwijs behoefte aan heeft, is stimulatie van kritisch denken om vervolgens bewuste keuzes te maken en te handelen vanuit principes.

De PCR-test test niet op besmettingen en ook niet op besmettelijkheid. Deze test louter en alleen op aanwezigheid van virusdeeltjes, maar dit kan ook oud RNA zijn. Veel testuitslagen zijn vals positief. Toch worden hoge aantallen “coronabesmettingen” (logischerwijs omdat mensen zich veel laten testen) continu misbruikt om vrijheidsbeperkingen te rechtvaardigen. Ook zien we een toenemende druk vanuit de overheid om van testen een toegangsbewijs tot de samenleving te maken. Dit mogen wij als onderwijspersoneel niet toestaan. Bijdragen aan het testbeleid is bijdragen aan de opmars naar een permanente testsamenleving.

Massale vaccinatie van de gehele bevolking is onnodig en ontzettend risicovol. Het betreft een experimenteel middel dat nog midden in de testfase zit. We weten nog weinig over bijwerkingen en lange-termijn-gevolgen. Daarnaast is het coronavirus – net als Influenza en het Rinhovirus – een jaarlijks terugkerend virus dat voor het overgrote deel van de bevolking ongevaarlijk is, en al helemaal voor kinderen. Voor hen is er dan ook absoluut geen noodzaak tot coronavaccinatie.

Als onderwijspersoneel willen wij onderwijs dat bijdraagt aan het opleiden van bewuste, gezonde, kritische, creatieve mensen. Dat vraagt om onderwijsverbetering én het herstellen van ons morele kompas (van conform denken naar kritisch denken en van volgzaamheid naar handelen vanuit principes).

Mondkapjes, preventieve zelftests, verplichte quarantaine en coronavaccinatie passen niet in een leer- en leefwereld waarin we leerlingen trachten op te leiden tot ware “Autodidactische Levensexperts”. Daarom zetten wij ons als onderwijspersoneel in voor grootschalige onderwijstransformatie én het elimineren van de schadelijke coronamaatregelen.

Check ook deze video met een introductie van #OnderwijsZonderGrenzen:


Interessante websites:

Stichting Artsen Covid Collectief is een initiatief van een groep artsen en medische professionals die zich zorgen maken over de schade van het huidige coronabeleid. Klik op de afbeelding om de website www.artsencollectief.nl te bezoeken:

Adem Vrij (stichting Nationaal Comité tegen Verplichte Mondkapjes, NCVM) is een stichting die zich inzet tegen verplichte mondkapje. De website Ademvrij.nu geeft een overzicht van de schadelijkheid, ineffectiviteit en onrechtvaardigheid van de mondkapjesplicht.

Wij De Ouders is een collectief van ouders in Nederland die opstaan voor de vrijheid, ontwikkeling en gezondheid van kinderen en tegen schadelijke coronamaatregelen. Klik op de afbeelding om de website www.wijdeouders.nl te bezoeken:

Moederhart is een initiatief van een grote groep ouders in Nederland die net als Wij De Ouders opstaan voor de rechten, ontwikkeling en vrijheid van kinderen. Klik op de afbeelding om de website www.moederhart.nl te bezoeken:

Jorn Luka gaat op zijn website in op het waarom achter de coronacrisis. We weten inmiddels dat we te maken hebben met ineffectief, onnodig en schadelijk coronabeleid. Maar als de maatregelen onnodig en schadelijk zijn, waarom zijn ze dan ingevoerd? Dat heeft alles te maken met macht, geld en andere verkeerde belangen. Op de website www.jornluka.com lees je er meer over:

Contact

Meer informatie over #OnderwijsZonderGrenzen? Of wil je bijdragen aan het initiatief?

Kom in contact via onze Telegram-groep: https://t.me/onderwijszondergrenzen

Stuur initiatiefnemer Nico Miedema een mailtje: nico@meestermetmissie.nl

En volg #OnderwijsZonderGrenzen op Instagram: @OnderwijsZonderGrenzen

Hoe #OnderwijsZonderGrenzen is ontstaan

Hey, Nico hier. Ik ben leerkracht in het basisonderwijs en als “meester met missie” houd me bezig met grootschalige onderwijsverbetering. Ik wil je graag vertellen waarom ik persoonlijk bijdraag aan #OnderwijsZonderGrenzen:

Helemaal aan het begin van de crisis – in maart 2020 – was ik onder de indruk van de heftige beelden van IC’s en de zorgwekkende berichten over coronadodentallen waarmee we dagelijks werden geconfronteerd in het nieuws.

Maar omdat de situatie zó ingrijpend was voor ieder mens, had ik ook meteen de behoefte om de situatie goed te begrijpen. Dus begon ik vragen te stellen en onderzoek te doen.

Hoe zit het met het aantal mensen op de IC? En hoe verhoudt dat aantal zich tot andere jaren?

Wat is de zorgcapaciteit? En hoe heeft de zorgcapaciteit zich ontwikkeld in de loop der jaren?

Welke testmethode wordt gebruikt om een coronabesmetting te meten? En in hoeverre is deze testmethode betrouwbaar en valide?

Waar is de griep gebleven?

En in hoeverre zijn lockdowns, mondkapjes en andere maatregelen eigenlijk bewezen effectief?

En dat gaf mij al vrij snel een veel realistischer en genuanceerder beeld van de situatie dan het angstbeeld dat ons tot op heden dagelijks wordt voorgeschoteld.

Dit zijn enkele inzichten die ik opdeed:

Inzicht 1: Corona vormt geen bedreiging voor de volksgezondheid. Net als Influenza en het Rinhovirus is corona een jaarlijks terugkerend virus dat voor het overgrote deel van de bevolking ongevaarlijk is.

  • De oversterfte in 2020 ligt binnen de marges van een normaal griepseizoen.
  • In 2020 waren er slechts 492 griepdoden, terwijl het er normaalgesproken duizenden zijn.
  • Ieder jaar kent twee griepgolven als gevolg van allerlei verschillende virussen. Zoals het Rinhovirus, Influenza en corona. Van een uitzonderlijke situatie is dus niet sprake. Wat wij in 2020 “de eerste golf” noemden, was in andere jaren gewoon de eerste griepgolf. En wat wij in 2021 “de derde golf” noemden, was in andere jaren gewoon weer de eerste golf van het nieuwe jaar.
  • De PCR-Test – die massaal wordt gebruikt om coronabesmettingen op te sporen – test niet op “besmettingen” en geeft veel vals positieve uitslagen. Ondertussen worden hoge “besmettingsaantallen” (omdat mensen zich simpelweg veel laten testen) continu misbruikt om vrijheidsbeperkingen te rechtvaardigen.

Inzicht 2: De druk op de zorg is al jaren hoog. Ook in andere jaren “puilden ziekenhuizen uit” met grieppatiënten. En ook in eerdere jaren hadden opvallend veel mensen last van luchtwegenklachten.

Inzicht 3: De druk op de zorg is het gevolg van jarenlange forse bezuinigingen! Mede gezien de bevolkingsgroei zou je verwachten dat de zorgcapaciteit de afgelopen jaren flink is opgeschaald. Het tegendeel is waar! De zorgcapaciteit is enorm afgeschaald en zelfs in de coronacrisis niet opgeschaald.

Inzicht 4: Terwijl de zorgcapaciteit niet wordt opgeschaald, worden er ondertussen allerlei maatregelen doorgevoerd waarvan we al sinds de invoering weten dat ze ongefundeerd, ineffectief, onnodig en schadelijk zijn.

  • Van Mondkapjes weten we al sinds de invoering van de mondkapjesplicht dat ze schijnveiligheid bieden en bovendien schadelijk zijn voor je gezondheid. Los van het feit dat mondkapjes ook niet nodig zijn voor burgers in het openbaar. Ze zijn bedoeld voor zorgprofessionals in ziekenhuizen.
  • Voor Lockdowns (en een avondklok) geldt hetzelfde verhaal: ze zijn niet bewezen effectief en hebben ondertussen enorme nevenschade (depressies, eenzaamheid, faillissementen van bedrijven, enzovoort). In landen zonder lockdown en gebieden die enorm overbevolkt zijn, zie je een geheel vergelijkbaar verloop in de statistieken. Denk aan Florida, dat de maatregelen volledig heeft opgeheven en waar geen zorgcrisis is ontstaan.
  • Er zijn werkende geneesmiddelen tegen corona, maar die worden niet aanbevolen en zijn zelfs tijdelijk geheel onterecht verboden geweest, ondanks de roep van medische experts om ze in te zetten.
  • Coronavaccinatie is enorm risicovol en verwerpelijk, aangezien de vaccinaties nog middenin de testfase zitten en de langetermijneffecten nog helemaal niet bekend zijn. Bovendien zijn er ondertussen vele bijwerkingen bekend van de huidige vaccinaties.

Inzicht 5: We hebben niet te maken met een virologische crisis (want corona is één van de jaarlijks terugkerende virussen), maar een politieke crisis (er worden volstrekt disproportionele vrijheidsbeperkingen opgelegd zonder daadwerkelijk structurele oplossingen te bieden voor de druk op de zorg).

Conclusie:

Virologisch gezien hebben wij niet te maken met een uitzonderlijke situatie die bedreigend is voor de volksgezondheid. Covid-19 is een virus waarvan met name ouderen ziek worden, maar die voor de overgrote meerderheid van de bevolking ongevaarlijk is.

Wat wél een serieus probleem is, is de druk op de zorg. Echter is dit een probleem dat al jaren speelt. En dit probleem kun je oplossen door eenvoudigweg de zorgcapaciteit op te schalen (en eventueel bestaande werkende geneesmiddelen tegen corona in te zetten in de eerste lijn). Maar dat gebeurt niet. Sterker nog, de zorgcapaciteit is de afgelopen jaren enorm afgeschaald!

Ondertussen worden er al langer dan een jaar allerlei maatregelen doorgevoerd die onnodig, ineffectief, onwetenschappelijk en ontzettend schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Aangezien de maatregelen worden ingevoerd en verlengd op basis van modellen die keer op keer niet zijn uitgekomen en onrealistische angstscenario’s over de ene na de andere “variant” die nooit daadwerkelijk tot zorgelijke statistieken hebben geleid, ziet het er niet naar uit dat de overheid van plan is de ongefundeerde vrijheidsbeperkingen op te heven. We maken steeds meer opmars naar een permanente testmaatschappij, waarin gezonde mensen zich zonder klachten moeten testen om uiteten te gaan of een concert te bezoeken.

De enige manier om uit deze crisis te komen, is door de maatregelen te negeren en andere mensen te inspireren dit ook te doen. Dat is ook het enige moreel juiste wat je kunt doen. Want wanneer er sprake is van onrechtvaardig beleid dat een grote bedreiging vormt voor de volksgezondheid, dan is burgerlijke ongehoorzaamheid een plicht.

Gelukkig is er een alsmaar groeiende beweging van mensen die inzien dat het coronabeleid ongefundeerd, ineffectief en schadelijk is. De afgelopen tijd zijn er allerlei collectieven ontstaan van mensen uit allerlei beroepsgroepen die zich uitspreken over het coronabeleid.

Artsen, verpleegkundigen, juristen, economen, journalisten…

Maar één van de belangrijkste beroepsgroepen ontbrak nog: het onderwijspersoneel. Terwijl onderwijspersoneel juist één van de belangrijkste beroepsgroepen is die moeten opstaan voor de rechten, vrijheid en gezondheid van toekomstige generaties…

Het onderwijspersoneel is misschien wel de belangrijkste beroepsgroep die moet opstaan tegen het coronabeleid, omdat zij letterlijk de generatie van de toekomst voor hun neus hebben en in contact staan met duizenden ouders.

Bovendien hebben wij als onderwijspersoneel een voorbeeldfunctie. Wanneer er sprake is van grootschalig onrecht en schadelijk overheidsbeleid, dan is het de verantwoordelijkheid – of zelfs de plicht – van onderwijspersoneel om “hun” kinderen, scholieren en studenten te beschermen.

En ik weet zeker dat als alle docenten en schoolleiders opstaan, dat een vrije maatschappij zonder angstcultuur en een gezonde en vredige samenleving vol mensen die de vaardigheden beheersen voor een bewust en vervuld leven, dichterbij is dan ooit.

En dat is precies waar #OnderwijsZonderGrenzen voor in het leven is geroepen!

Beste docenten, schoolleiders en andere onderwijshelden, laten wij samen opkomen voor de rechten, vrijheid en gezondheid van onze kinderen, scholieren en studenten.

Contact

Meer informatie over #OnderwijsZonderGrenzen? Of wil je bijdragen aan het initiatief?

Kom in contact via onze Telegram-groep: https://t.me/onderwijszondergrenzen

Stuur Nico Miedema een mailtje: nico@meestermetmissie.nl

En volg #OnderwijsZonderGrenzen op Instagram: @OnderwijsZonderGrenzen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Onderwijs-Zonder-Grenzen-Website-1-1024x363.png