Op MeesterMetMissie.nl gebruik ik regelmatig de term Autodidactische Levensexpert. Maar wat is een Autodidactische Levensexpert? En waarom gebruik ik deze term?

De term Autodidactische Levensexpert gebruik ik om kernachtig te beschrijven wat het doel is van onderwijs: een samenleving realiseren vol Autodidactische Levensexperts.

Het woord Autodidactische Levensexpert is ontstaan toen ik aan de slag ging met het kernachtig beschrijven van mijn onderwijsvisie. Want voordat je het onderwijssysteem gaat transformeren, of überhaupt IETS gaat doen met onderwijs, wil je eerst heel goed weten waar onderwijs in de kern om draait.

Dat is meteen waarom we te kampen hebben met zoveel onderwijsproblemen en waarom onderwijsverbetering moeizaam gaat. Er is niet een concreet en klinkklaar beeld van wat wij – als docenten en schoolleiders – samen willen bereiken met onderwijs. We gebruiken termen als “kindgericht onderwijs” of spreken over “het kind weer centraal stellen”. Maar deze woorden zijn betekenisloos geworden, omdat we ons er in de praktijk niet aan houden én omdat ze niet de essentie beschrijven van waar onderwijs werkelijk om draait.

Dus vroeg ik me af:

Waar dient onderwijs voor? Wat willen we nu werkelijk met onderwijs bereiken?

Om daar een concreet en kernachtig antwoord op te geven, heb ik het doel van onderwijs GESTRIPT en AFGEPULKT.

Het klinkt misschien een beetje formeel, maar om het concreet te maken onderscheid ik voor het onderwijs – net als een bedrijf – een productdoel (WAT we willen bereiken) en een procesdoel (HOE we het willen bereiken).

Dan krijg je in essentie deze doelen voor onderwijs:

⭕ PRODUCTDOEL: Leerlingen opleiden tot LEVENSEXPERT

Een Levensexpert is iemand die ALLE kennis, vaardigheden en attituden beheerst voor het realiseren en onderhouden van een bewust en vervuld leven.

⭕ PROCESDOEL: Leerlingen AUTODIDACTISCH opleiden

Wanneer leerlingen het onderwijs verlaten, willen we dat ze ZELFSTANDIG zijn. Dat vraagt om onderwijs waarin ze worden begeleid in het worden van een autodidact.

De combinatie van “Autodidactisch” en “Levensexpert” maakt de term “Autodidactische Levensexpert”:

Een Autodidactische Levensexpert is een persoon die ALLE vaardigheden beheerst om in hoge mate ZELFSTANDIG een bewust en vervuld leven te realiseren en onderhouden, op basis van persoonlijke kwaliteiten en passies.

En de combinatie van het productdoel en procesdoel geeft het volgende doel van onderwijs: leerlingen opleiden tot Autodidactische Levensexpert!

In feite is onderwijs een opleiding tot “Zelfvoorzienende Mens”! Of een “Homo Universalis”, zoals het vroeger werd genoemd.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Want naast twee doelen heeft onderwijs ook twee functies: Een functie voor het INDIVIDU en een functie voor de SAMENLEVING.

⭕ De functie van onderwijs voor het INDIVIDU

Onderwijs heeft als functie om de ontwikkeling van een INDIVIDU te optimaliseren en te begeleiden in het worden van een Autodidactische Levensexpert.

⭕ De functie van onderwijs voor de SAMENLEVING

Onderwijs heeft als functie om de SAMENLEVING te laten floreren en bij te dragen aan een collectief van Autodidactische Levensexperts die samen bijdragen aan het alsmaar blijven verbeteren van de wereld.

Als we de DOELEN en FUNCTIES van onderwijs combineren, dan komen we bij… DE MISSIE!

De Missie = Alle individuen in de samenleving opleiden tot Autodidactische Levensexpert!

En dat is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Om een samenleving te realiseren vol Autodidactische Levensexpert zijn eerst allerlei grote transformaties nodig in het onderwijssysteem…

Zo willen we bijvoorbeeld een switch maken van docentgericht onderwijs in een klaslokaal naar meer autodidactisch leren in een “zelfvoorzienende” leeromgeving, waarin leerlingen de voorzieningen tot hun beschikking hebben om in hoge mate zelfstandig de kennis en vaardigheden te leren die belangrijk zijn in het leven. Ook hebben we dringend behoefte aan een switch van de beperkte focus op zogenaamde “reguliere vakken” (voornamelijk taal-, reken- en wiskunde) naar een holistisch curriculum, waarmee leerlingen worden geïnspireerd over alle cruciale kennis en vaardigheden die ze nodig hebben voor een bewust en vervuld leven.

En deze grootschalige transformatie van onderwijs (en onszelf!) is waar ik mij via MeesterMetMissie.nl – samen met docenten, schoolleiders en andere onderwijshelden – voor inzet.

Passievolle groet,

Nico Miedema

Verder lezen? Check deze artikelen:

Ben je benieuwd hoe je als docent je leerlingen kunt trainen in het worden van een Autodidactische Levensexpert? Check dan eens mijn artikel over de 6 geheimen van legendarisch lesgeven.

Tips voor Legendarische Docenten – 6 Geheimen van Legendarisch Lesgeven

Of wil je leren welke vaardigheden allemaal belangrijk zijn om een Autodidactische Levensexpert te worden? Check dan eens mijn artikel over de 6 eigenschappen van een succesvol curriculum. In dit artikel geef ik een onderbouwing en een beschrijving van De 7 Menselijke Vermogens, een holistisch en toegankelijk curriculum om leerlingen en jezelf te ontwikkelen tot Autodidactische Levensexpert.

Curriculumvernieuwing in het Onderwijs – 6 Eigenschappen van een Succesvol Curriculum