De 7 Menselijke Vermogens (curriculum)

Inspireer leerlingen (en jezelf) over ALLES wat belangrijk is in het leven met De 7 Menselijke Vermogens, een holistisch en toegankelijk curriculum voor jong en oud!

Een gigantische stap bij het realiseren van een bewuste samenleving vol Autodidactische Levensexperts is het implementeren van een succesvol curriculum in het onderwijs. De 7 Menselijke Vermogens is een holistisch en toegankelijk curriculum waarmee je leerlingen én jezelf kunt trainen in het worden van een Autodidactische Levensexpert.

Een van de grootste problemen in het onderwijs is het beperkte curriculum…

Leerlingen leren maar een fractie van wat belangrijk is in het leven. Wanneer leerlingen het onderwijs verlaten, zijn ze zogenaamd “geslaagd”, terwijl ze de kennis en vaardigheden missen die je nodig hebt om te slagen in het leven.

Ze leren alles over zinsontleding en wiskundeformules, maar vrijwel niets over geluk, spiritualiteit, wereldverbetering, gezonde voeding, holistische geneeswijzen, charisma, stemgebruik, lichaamstaal, zelfverdediging, musiceren, acteren, tekenen, beleggen, ondernemen, autodidactiek, maatschappijkritisch denken en meer onderwerpen die noodzakelijk zijn om de wereld waarin we leven te begrijpen en bewuste keuzes te maken.

De gevolgen van een beperkt curriculum in het onderwijs zijn veel desastreuzer dan je denkt…

Het beperkte curriculum in het onderwijs is één van de belangrijkste redenen dat wij een onbewust onbekwame samenleving vormen...

Als docenten, schoolleiders en onderwijskundigen willen we onszelf afvragen…

Willen we dat leerlingen het onderwijs verlaten als onwetende en volgzame burgers, die worstelen met stress, onzekerheid en somberheid en die een makkelijke prooi vormen voor de valse waarden in onze maatschappij?

Of willen we dat leerlingen het onderwijs verlaten als Autodidactische Levensexperts, die de kennis en vaardigheden beheersen om een bewust en vervuld leven te leiden en een bedreiging te vormen voor de valse waarden in onze maatschappij?

Voor een bewuste samenleving vol Autodidactische Levensexperts is er dringend behoefte aan succesvolle curriculumvernieuwing.

Een succesvol curriculum is een sleutelfactor bij het realiseren van een bewuste samenleving vol Autodidactische Levensexperts!

Om docenten, schoolleiders en onderwijskundigen te inspireren, ben ik aan de slag gegaan met het ontwerpen van een nieuw curriculum.

Daarbij ben ik tot de volgende ontdekking gekomen: ALLE kennis en vaardigheden die voor een mens belangrijk zijn, zijn onder te brengen in slechts 7 hoofdcategorieën.

Het zijn categorieën die niet alleen voor kinderen, maar voor ieder mens belangrijk zijn om te trainen. Ook wil je jezelf het liefst in de categorieën blijven trainen om een gelukkig leven te realiseren en onderhouden. Daarom noem ik de categorieën “Vermogens”, die samen De 7 Menselijke Vermogens vormen.

De 7 Menselijke Vermogens vormen samen het raamwerk waarmee je leerlingen en jezelf kunt trainen in het worden van een Autodidactische Levensexpert.

Beste lezer, bij deze presenteer ik u een holistisch, onderbouwd, overzichtelijk en toegankelijk curriculum voor het onderwijs:

De 7 Menselijke Vermogens © 2020

Op de voorkant (links) staan De 7 Menselijke Vermogens voor mensen die zichzelf willen ontwikkelen. Op de achterkant (rechts) staat informatie en tips voor docenten die het curriculum willen gebruiken.

De 7 Menselijke Vermogens is een holistisch én overzichtelijk curriculum voor IEDER MENS dat een bewust, gelukkig, gezond, sociaal rijk en vrij leven wil realiseren en onderhouden.

Naast de compleetheid heeft dit curriculum nog een ander voordeel: De 7 Menselijke Vermogens zijn niet leeftijdsgebonden. Het raamwerk beperkt zich dus NIET slechts tot basisschoolleerlingen of scholieren.

Ik bedoel, op je 78ste heb je nog steeds behoefte aan dingen als gezondheid, vrienden en geluk, nietwaar? 😉

Nu vraag je je misschien af:

Klinkt goed, Nico, hoe gebruik je De 7 Menselijke Vermogens in de praktijk?

Persoonlijk gebruik ik De 7 Menselijke Vermogens inmiddels twee jaar met veel plezier, zowel als docent als in mijn persoonlijk leven.

Als docent heb ik bijvoorbeeld al mijn lessen overzichtelijk verdeeld in mappen op mijn USB-stick – op basis van De 7 Menselijke Vermogen – zodat ik zeker weet dat ik leerlingen lessen kan aanbieden over alle belangrijke onderwerpen des levens en alle lessen eenvoudig kan terugvinden.

Ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling heb ik alle informatie die ik in de loop der jaren heb verzameld (zoals notities, documenten, schema’s, theorieën, cursussen, video’s, e-books) verdeeld in mappen op basis van De 7 Menselijke Vermogens. Verklaar me voor gek, maar zelfs mijn boekenkast heb ik ingedeeld op basis van De 7 Menselijke Vermogens. 😉 Waarom? Simpelweg omdat het werkt!

De 7 Menselijke Vermogens als raamwerk is toegankelijk voor kinderen én volwassenen.

Lijkt het je leuk dit curriculum eens in de praktijk te gaan gebruiken? Cool! Om je te helpen, heb ik De 7 Menselijke Vermogens in een POSTER gegoten.

Gebruik de POSTER van De 7 Menselijke Vermogens om leerlingen en jezelf te trainen in het worden van een Autodidactische Levensexpert.

Op de voorkant staan De 7 Menselijke Vermogens in een grafisch model, zodat je in een oogopslag ziet wat ervoor nodig is een Autodidactische Levensexpert te worden.

Op de achterkant staat achtergrondinformatie en praktische handreikingen voor docenten die De 7 Menselijke Vermogens willen gebruiken in het onderwijs.

Beste docenten, schoolleiders en autodidacten, veel plezier en succes met het trainen van De 7 Menselijke Vermogens!

Op de voorkant (links) staan De 7 Menselijke Vermogens voor mensen die zichzelf willen ontwikkelen. Op de achterkant (rechts) staat informatie en tips voor docenten die het curriculum willen gebruiken.

PS Wil je meer weten over de onderbouwing van De 7 Menselijke Vermogens? Of wil je meer praktische handreikingen om De 7 Menselijke Vermogens te gebruiken? In mijn artikel over Curriculumvernieuwing geef ik je 6 Eigenschappen van een Succesvol Curriculum én meer dan 10 voorbeeldlessen van mij als schoolmeester. Zo begrijp je hoe het curriculum is opgebouwd en kun je direct met het curriculum aan de slag in de praktijk.